Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gyakorlati anatómia, szövettan és fejlődésbiológia oktatásának fejlesztését tűzi ki célul a graduális és posztgraduális orvosegyetemi képzésben. Az alapítványi tevékenység gyakorlásával Apáthy Istvánnak, a nemzetközi hírű magyar tudósnak kívánunk emléket állítani, és szándékunk, hogy az alapítványi célok az ő szakmai hagyatékának szellemében valósuljanak meg.

Az Apáthy István Alapítvány adószáma: 18230831-1-43

Köszönjük tevékenységünk támogatását!

Az Apáthy Alapítvány pályázata (preparátumkészítés)

Apáthy István Alapítvány preparátumkészítő verseny eredménye, képekkel (2017)

Közhasznúsági beszámolók (pdf):