Vezető:

  • Dr. Fehér Erzsébet professzor emerita, az MTA doktora

Munkatársak:

  • Dr. Altdorfer Károly Ph.D., egyetemi docens
  • Gadanecz Beatrix asszisztens

Kutatási profil:

A laboratórium a gyomor-bélcsatorna, a máj és epeutak, a húgyhólyag idegrendszerének tanulmányozásával foglalkozik. Fő célkitűzésünk a zsigerek lokális idegelemeinek, azok helyi kapcsolatainak, valamint a zsiger és a külső idegek szinaptikus kapcsolatainak vizsgálata és azok neurotranszmitter és neuropeptid tartalmának identifikálása.

Kutatásunk során a gyomor-bélcsatorna, a máj és epeutak, a húgyhólyag idegrendszerét tanulmányoztuk.

Megállapítottuk, hogy a zsigerekben számos lokális reflexkapcsolat található, amely közvetlenül irányítja a szerv működését. A külső idegek csupán ezen reflexek beindításában és gátlásában játszanak szerepet. A sejtek működésileg érző, mozgató és interneuronok lehetnek. Az érzőidegvégződések döntően a zsigerek nyálkahártyájában, de más rétegekben is előfordulhatnak, legnagyobb részük velőtlen, a lokális idegsejtek nyúlványai. Bebizonyítottuk, hogy számos P-anyag, somatostatin, vasoaktiv intestinalis peptid, neuropeptid Y és galanin tartalmú idegsejt található a hasi zsigerekben. Az immunpozitív idegrostok a zsiger minden rétegében előfordulnak, közvetlen kapcsolatot alkotnak a feltételezett effektor sejtekkel, de számos interneuronális kapcsolatban is előfordulnak. Ezen anyagok jelentős szerepet játszanak a szerv műdödésében, így a perisztaltikában, a vérátfolyás szabályozásában, a mirigyek és a felszívó hám működésében.

Degenerációs, tormaperoxidáz reakcióval és immuncytokémiai módszerrel is bizonyítottuk a bélidegrendszer és a ganglion celiacum idegsejtjeinek közvetlen szinaptikus kapcsolatát. A myentericus fonat vasoactiv intestinalis polypeptid tartalmú sejtjei axo-dendritikus és axo-somatikus szinapszist képeznek a prevertebralis dúc sejtjeivel. A ganglion celiacumban somatostatin pozitív interneuronokat és azok interneuronalis kapcsolatait kettős immuncytokémai módszerrel bizonyítottuk.

Somatostatin, P-anyag és neuropeptid Y tartalmú idegrostokat mutattunk ki a májban a portalis képletek mellett és a Disse-térben közvetlenül az endothel és a hepatocyták mellett. Somatostatin pozitív idegterminálisokat találtunk a Peyer-plakkokban, közvetlen kapcsolatban a nyiroksejtekkel és plasmasejtekkel, ezzel bizonyítva, hogy a bélidegrenszer közvetlenül hat az immunrendszerre. Különböző megbetegedésekben a zsigerek idegelemeiben morfológiai változások, a neuropeptidek tartalmában csökkenés vagy emelkedés figyelhető meg az érintett területen. Ezen neuropeptid tartalmú idegrostok közvetlen szinaptikus kapcsolatot képeznek a tunica mucosa és submucosa immunsejtjeivel, így befolyásolva azok működését.  Immun cytokémiai módszerrel igazoltuk humán autoimmun hepatitisben is a neuroimmun-moduláció morfológiai alpját.
Igazoltuk azt is, hogy a helyi idegelemek egy része nitrogén monoxid szintáz pozitív, ezen nitrogén monoxid tartalmú idegelmeket főleg a sphincter régiókban és a nagy nyálmirigyekben mutattunk ki.

Módszerek:

Vizsgálati módszerként fény- és elektronmikroszkópos módszereket alkalmazunk, kiegészítve immunhiszto- és immuncytokémiai jelöléssel. A felhasznált anyagok nagy része normál és műtétes állatokból származik, de újabban humán patológiás anyagokat is vizsgálunk. Fő célkitűzésünk a zsigerek lokális idegelemeinek, azok helyi kapcsolatainak, valamint a zsiger és a külső idegek szinaptikus kapcsolatainak vizsgálata és azok neurotranszmitter és neuropeptid tartalmának identifikálása.

Fontosabb korábbi kollaborációk:

  • Burnstock G., Department. of Anatomy and Developmental Biology, University College London, U.K.
  • Dr. Lengyel Gabriella, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Orvostudományi Egyetem.
  • Dr. Blázovics Anna, Farmakognózia Intézet

The laboratory investigates the gastrointestinal tract (liver and bile ducts, gall bladder, tongue, teeth etc.). We have a special interest in the neuroimmunomodulation of the different enteral organs, therefore in the light- and electronmicroscopical analysis of the bidirectional contacts between the nervous and immune systems.