Vezető:

·         Dr. Szabó Arnold tanársegéd

 

 

Munkatársak:

·      Ifj. Kilin Ferenc (technikus),

·     Kovácsné Dobozi Éva (szakasszisztens),

·   Magda Dániel (tanszéki mérnök),

 

Kutatási profil:

humán retina morfológiai és funkcionális karakterizálása, in vitro 3D humán retinamodellek kidolgozása, a humán retina regeneratív kapacitása, makro- és mikroglia vizsgálata fiziológiás és patológiás folyamatokban, diabetesz, degeneratív retinabetegségek anatómiai alapjai

Módszerek:

immunhisztokémia (fény-, konfokális lézer szkenning- és elektronmikroszkópia), in vivo emlős betegségmodellek, ex vivo post mortem humán retina, in vitro organotipikus emlős és humán retina túléltetés, in vitro génexpresszió szabályozás vírus vektorokkal, fehérje analízis

Kollaborációk:

1.       Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika

2.      Bionikai Innovációs Központ

3.      Friedrich Miescher Institute Bázel, Svájc

4.      Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology Basel, Svájc

5.      Bascom Palmer Eye Institute, Miami, FL, USA