Mortui vivos docent – A halottak tanítják az élőket

A felajánlásról általában

Holttest felajánlása anatómiai oktatás és orvostudományi kutatás céljára

A Semmelweis Egyetemen boncolások nélkül nem valósulhatna meg az a magas szintű anatómiai képzés, amit az egész világon elismernek. Ez azoknak az önzetlen embertársainknak köszönhető, akik haláluk után testükkel az orvostudomány oktatását szolgálják. A magyar törvények (Eütv. 222. § (2)) lehetővé teszik, hogy saját, ill. elhunyt hozzátartozója testét erre a nemes célra felajánlja.

Az orvosoknak először a Ptolemaiosz-dinasztia idején (Kr. e. 320-30) engedélyezték az emberi testek boncolását ismereteik bővítése céljából. Ma több, mint 2000 évvel később a boncolások még mindig elengedhetetlen részét alkotják az orvosképzésnek. Ez az egyetlen módszer, amellyel a leendő orvosok anatómiai tudásukat legbiztosabban megalapozhatják, miközben manuális készségekkel gyarapodnak. A megszerzett ismeretek elengedhetetlenek gyógyító tevékenységük gyakorlásához, legyen az egy általános vizsgálat vagy egy sebészeti beavatkozás.

Fontos elmondanunk, hogy az oktatás során a ránk bízott testeket a legmesszemenőbb kegyeleti és etikai szabályokat betartva kezeljük, ill. hogy a holttestekért nem áll módunkban anyagi ellenszolgáltatást biztosítani. Az Egyetem viszont hálája kifejezésekén átvállal minden temetettéssel összefüggő költséget (ide értendő a közvetlen halál utáni hűtési díj, az Intézetbe szállítás és a későbbi hamvasztás).  

Ügyintéző: Csömörné Fadgyas Brigitta

E-mail: csomorne.brigitta@semmelweis.hu

Amit az anatómiai oktatásról felajánlóként tudni érdemes:

Az emberi test boncolása a legtöbb esetben kórbonctani (patológiai) osztályon történik, az elhunyt betegségeinek pontosabb megállapítása céljából. Rendkívüli halál esetén hatósági boncolást végeznek (igazságügyi orvostan). Kórbonctani és hatósági boncolás után a holttestet rövid időn belül (általában napok, hetek) eltemetik. Az anatómiai boncolás gyakorlata az előbbiektől számottevően eltér, hiszen ennek nem a halálok és az elhunyt betegségeinek megállapítása, hanem az emberi test felépítésének részletes bemutatása a célja.

Az anatomia görög eredetű szó (anatemnein: felvágni). Anatómiai boncoláson az orvos- és fogorvostanhallgatókon kívül részt vesznek gyógyszerész-, gyógytornász-, gyógymasszőr- és pszichológushallgatók, biomérnökök, egészségügyi mérnökök és orvosfizikusok is. Abból adódóan, hogy az anatómiai boncolás kiterjed valamennyi testtáj és szerv részletes felépítésének bemutatására, lényegesen hosszabb időt, a legtöbb esetben éveket (2-3 év) vesz igénybe. Emiatt a holttesteket tartósítani is kell, ami szintén legalább 1 évig tart.

Gyakori kérdések

Ki lehet felajánló?

Minden olyan önállóan cselekvőképes magyar állampolgár, aki a 18. életévét betöltötte, írásban rendelkezhet úgy, hogy majdani holtteste az orvosegyetemi anatómiai oktatásban és kutatásban részt vegyen. Elhunyt holttestének ugyanilyen célú felhasználásába önállóan cselekvőképes, magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött temetésre kötelezett hozzátartozója is beleegyezhet írásban.

Hogyan lehet holttestet felajánlani?

Ahhoz, hogy felajánlását megtegye, 3 eredeti példányban ki kell töltenie és két tanúval alá kell íratnia a „Felajánló nyilatkozat holttest anatómiai oktatás és kutatás céljából történő felhasználásához” (pdf) című formanyomtatványt  Érvényessé akkor válik a felajánlás, ha annak hiánytalanul kitöltött egyik eredeti példányát ügyintézőnkhöz visszajuttatja a következő címre:  1085 Budapest Üllői út 26.

A nyilatkozat beiktatásáról telefonon vagy SMS-ben értesítjük.

Elhunyt hozzátartozójának anatómiai oktatásban való felhasználásához írásban hozzájárulhat, ha két eredeti példányban kitölti a „Hozzátartozói beleegyező nyilatkozat holttest anatómiai oktatás és kutatás céljából történő felhasználáshoz” (pdf) című formanyomtatványt. Érvényessé akkor válik a hozzájárulás, ha annak hiánytalanul kitöltött egyik eredeti példányát a holttest tárolását végző osztály ügyintézőnkhöz visszajuttatja.

FONTOS tudni, hogy hozzátartozó beleegyezése esetén az elhunytat csak a halálesetet követő 12. naptári napig veszi át az Anatómiai Intézet. Amennyiben az elhunyt életében az oktatási és kutatási célú felhasználás ellen tiltakozó nyilatkozatot tett, az eleve kizárja a hozzátartozói beleegyezés lehetőségét (Eütv. 222. § (2) b))!

Kihez fordulhatok az Anatómiai Intézetben?

Ügyintézőnk, Csömörné F. A. Brigitta készséggel áll rendelkezésére munkanapokon 9.00 és 14.00 óra között

  • telefonon: +36 1 459-1500 /53600 Anatómia porta vagy 53699
  • emailben: csomorne.brigitta@semmelweis.hu
  • postai úton: Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, 1085 Budapest, Üllői út 26.(az egyetem minden intézetének egységes levelezési címe)

Fizetnek a felajánlásért?

A holttest felajánlásáért az Anatómiai Intézet nem fizet sem a felajánlónak, sem az írásban beleegyezést tett hozzátartozónak. Az Eütv. 222. § (3) szerint ugyanis „az átadás csak ingyenes lehet”.

Előfordulhat, hogy érvényes felajánlás/ hozzátartozói beleegyező nyilatkozat esetén az Anatómiai Intézet megtagadja a holttest átvételét?

Igen. Az Anatómiai Intézet jogosult a holttest átvételét -akár külön indoklás nélkül is- megtagadni. Ebben az esetben minden költség a temetésre kötelezett személyt terheli. A holttest átvételét elsősorban akkor tagadja meg az Anatómiai Intézet, ha a halál bűncselekmény következménye, vagy a holttest bármilyen egyéb okból az anatómiai oktatásban és kutatásban való felhasználásra alkalmatlan állapotba került. Hozzátartozó beleegyezése esetén az elhunytat csak a halálesetet követő 12. naptári napig veszi át az Anatómiai Intézet.

Vissza lehet vonni a holttest felajánlását?

Hozzátartozói beleegyező nyilatkozatot visszavonni nem lehet, ezt a körülményt a formanyomtatvány is rögzíti. Saját testére vonatkozó felajánlását írásban bármikor visszavonhatja ügyintézőnknél személyesen, postai úton vagy telefonon. 

Mikor veszíti érvényét a felajánlás?

Érvénytelen a felajánlás, ha

  • annak egyik eredeti példánya sem került vissza az Anatómiai Intézet irattárába
  • vagy hiányosan kitöltve küldték vissza
  • vagy a haláleset külföldön következett be.

Ki intézi az elhunyt halotti anyakönyveztetését?

Az elhunyt halotti anyakönyveztetését ügyintézőnk kérelmezi a halálozás helye szerint illetékes önkormányzatnál. Ez mintegy 2-4 hetet vesz igénybe.

Kit terhelnek a temetés költségei?

Az elhunyt tárolásának, szállításának, hamvasztásának és a hamvak szóratásának költségeit a Semmelweis Egyetem viseli. Abban az esetben, ha az Anatómiai Intézet megtagadja a holttest átvételét, minden költség a temetésre kötelezett hozzátartozót terheli.

Hol temetik el az anatómiai oktatásban részt vett elhunytakat?

Az elhunytakat minden esetben hamvaszttatjuk. A hamvak szórására az Új Köztemető (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.) Szóróparcellájában kerül sor.

Megkaphatom-e elhunyt hozzátartozóm hamvait?

Nem. Erre sajnos nincs mód, és ezt a körülményt a felajánló, ill. beleegyező nyilatkozat is rögzíti.

Elhunyt hozzátartozómról szeretnék a temetőben is megemlékezni. Van erre lehetőségem?

Igen. Az Anatómiai Intézet minden második év tavaszán temetői megemlékezést szervez az Új Köztemető (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.) Szóróparcellájában. A megemlékezés ökumenikusan zajlik. Ennek keretében az Anatómiai Intézet delegáltja emlékbeszédet mond mindazok tiszteletére, akik haláluk után az orvosképzést szolgálták. Ezt követően orvostanhallgatók részvételével megkoszorúzzuk a Szóróparcellában álló emlékoszlopunkat. Ha Ön is részt kíván venni ezen a megemlékezésen, azt írásban jelezheti ügyintézőnk felé, aki a megemlékezés időpontjáról előzetesen értesíteni fogja. Itt lehetősége nyílik a Szóróparcella kijelölt helyén egy szál virágot is elhelyezni.

Mennyi ideig vesz részt a holttest az anatómiai oktatásban?

Ez változó lehet. Az oktatást megelőzően a holttest tartósítása minimálisan 0,5 – 1 évet vesz igénybe. Az oktatás további két évig tart. Az elhunytak az Anatómiai Intézetbe történt felvételük sorrendjében kerülnek be az oktatásba. A legtöbb esetben ezért az elhunytat az elhalálozást követő 3-5. évben hamvaszttatjuk. Az oktatási és kutatási szempontok figyelembevételével azonban ez az idő esetenként csupán néhány hét, máskor azonban évtizedekig is eltarthat.

Megtekinthetem elhunyt hozzátartozómat az Anatómiai Intézetben?

Nem. Erre az Anatómiai Intézetben nincs lehetőség. Amennyiben a holttestet előzetesen más intézménybe szállították (temető, kórházi patológiai osztály), ott kell kérvényeznie a megtekintés lehetőségét.

Kegyelet

Anatómiai Intézetünk évente megemlékezik mindazokról, “akik haláluk után az orvosképzést szolgálták”