HUNGARIAN

Vezető:

 • Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, MTA doktora
 • email: alpar.alan@semmelweis.hu
 • Telefon: +36-1-2156920 / 53609
 • Fax: +36-1-2155158

Munkatársak:

 • Dr. Hanics János egyetemi adjunktus
 • Dr. Lendvai Dávid egyetemi adjunktus
 • Dr. Rácz Éva egyetemi adjunktus
 • Dr. Gáspárdy Anna (PhD hallgató),
 • Németh Andrea (szakasszisztens),
 • Pintér Anna (TDK hallgató)

 

Kutatási profil:

neurodegeneratív megbetegedések anatómiai alapjai, a központi idegrendszer extracelluláris mátrixának vizsgálata, kalcium-mediálta jelátviteli mechanizmusok fejlődésbiológiai szerepe az agyvelőben

Módszerek:

immunhisztokémia (fény-, konfokális lézer szkenning- és elektronmikroszkópia), in vivo pályakövetés, in vitro neurofarmakológia és génexpresszió szabályozás, time-lapse imaging, fehérje és nukleinsav analízis (Western blotting és qPCR)

Kollaborációk:

 1. Bécsi Orvostudományi Egyetem, Ausztria, Molekuláris Idegtudományi Intézet (Prof. Harkány Tibor)
 2. Karolinska Intézet, Svédország, Idegtudományi Intézet (Prof. Tomas Hökfelt)
 3. Lipcsei Egyetem, Németország, Paul-Flechsig Agykutató Intézet, Neuroanatómiai Osztály (PD Dr. rer. nat. Markus Morawski)
 4. Bécsi Orvostudományi Egyetem, Ausztria, Neurológiai Intézet (Prof. Kovács G. Gábor)

ENGLISH

PI:

 • Prof. Alán Alpár, MD, PhD, DSc
 • Phone: +36-1-2156920 / 53609
 • Fax: +36-1-2155158

Staff:

 • János Hanics, MD, PhD, assistant professor
 • Dávid Lendvai, MD, PhD, assistant professor
 • Éva Rácz, PhD, assistant professor
 • Anna Gáspárdy, MD, PhD student
 • Andrea Németh, technician
 • Anna Pintér, medical student

 

Experimental methods:

Immunohistochemistry (confocal laser scanning- and electron microscopy), in vivo tracing, in vitro neuropharmacology and gene expression regulation, time-lapse imaging, protein and RNA/DNA analysis (ELISA, Western blotting, qPCR)

Collaborations:

 1. Department of Molecular Neurosciences, Center for Brain Research, Medical University of Vienna, A-1090 Vienna, Austria (lead contact: Prof. Tibor Harkány)
 2. Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, SE-17177 Stockholm, Sweden (lead contact: Prof. Tomas Hökfelt)
 3. Paul Flechsig Institute for Brain Research, Department of Neuroanatomy, Leipzig, University of Leipzig (lead contact: PD Dr. rer. nat. Markus Morawski)
 4. Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Austria (lead contact: Prof. Gábor G. Kovács)

RESEARCH

Research interest

 • neurodegenerative diseases
 • extracellular matrix of the central nervous system in health and disease
 • calcium-mediated mechanisms in brain development

 

Funding

National Brain Research Program of Hungary (2017-1.2.1-NKP-2017-00002, A.A.)

Excellence Program for Higher Education of Hungary (FIKP-2018, A.A.)

PUBLICATIONS

TDK/PHD

Semmelweis Egyetem, Szentágothai János Doktori Iskola

6.1. Neuromorfológia és sejtbiológia

Programvezető: Dr. Alpár Alán

GALLERY