Vezető:

  • Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens

Munkatársak:

  • Dr. Köves Katalin egyetemi tanár, szaktanácsadó
  • Takács Tivadarné (szakasszisztens)
  • Akócsi Mariann (asszisztens)

Kutatási profil:

1) A centrifugális vizuális rendszer  eredő sejtjeinek feltérképezése különböző emlős speciesek idegrendszerében különös tekintettel a pinealo-retinális kapcsolatokra.

2) A perifériás szervek autonom beidegzésében résztvevő neuropeptid tartalmú premotor hypothalamikus neuronok lokalizációja és neuroendokrin szerepük.

 

Módszerek:

immunhisztokémia (fény- és konfokális lézer szkenning mikroszkópia), in vivo pályakövetés transsynaptikus és non-transsynaptikus tracerekkel, kettes, hármas jelölések