Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet TDK munkacímei és témavezetői a 2021/2022 tanévben

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Designer drogok hatása a fejlõdõ és érett idegrendszer szerkezetére és viselkedés-szabályozó mechanizmusaira Dr. Ádám Ágota, egyetemi docens, PhD
A szubventrikuláris zóna fejlődésének immunhisztokémiai követése Dr. Adorján István tud. munkatárs, PhD, Dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora (biológia)
Celluláris biomarkerek keresése neuropszichiátriai betegségekben Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
Eltérő gliapopulációk kialakulása a főemlősök striatumának filogenezise során Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
Különböző gliapopulációk jelenléte a főemlősök ventromedialis es dorzolateralis prefrontalis kortexében Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
Speciális mikrogliapopulációk fejlődése a humán szubventrikuláris zóna ontogenezise során Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
A neuroserpin szerepe a humán kortikogenezis során es hipoxiás állapotokban Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD
A secretagogin kalcium-szenzor fehérje szabályozó szerepe az emlős agytörzsének noradrenerg rendszerében Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, az MTA doktora
A thymus ganglionléc eredetű sejtjeinek feltérképezése  Dr. Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD és Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD
Szívfejlődési rendellenességek kapcsolata a humán thymus szerkezetével Dr. Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD és Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD
A tanulás és motiváció morfológiai alapjai madár idegrendszerben Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora
Neokortikális interneuronok thalamikus inputjának quantitativ analízise Dr. Dávid Csaba egyetemi docens, PhD
Liquorkontakt neuronok fejlődése és morfológiai analízise Dr. Dávid Csaba egyetemi docens, PhD
A fokális agyi ischemia molekuláris és hisztológiai elemzése Dr. Dobolyi Árpád tudományos tanácsadó, PhD
Génexpressziós változások és azok hatása az agyban a reprodukció során Dr. Dobolyi Árpád tudományos tanácsadó, PhD
Újonnan azonosított hypothalamikus neuropeptidek vizsgálata. Dr. Dobolyi Árpád tudományos tanácsadó, PhD
Az anyai adaptáció rendszerbiológiai megközelítésben Dr. Dobolyi Árpád tudományos tanácsadó, PhD
Humán agykéreg génexpressziós változásai Dr. Dobolyi Árpád tudományos tanácsadó, PhD
A szociális diszkrimináció állatkísérletes vizsgálata Dr. Dobolyi Árpád tudományos tanácsadó, PhD
Extraembrionális eredetű vérképző őssejtek vizsgálata embriomanipulációs és sejtkövetéses technikákkal a korai embrióban és a fejlődő nyirokszervekben Dr. Dóra Dávid egyetemi adjunktus, PhD
Neuroimmunológiai kapcsolatok a bélben: a bélidegrendszer-makrofág kapcsolat ultrastruktúrája és funkcionális jellemzése fiziológiás és patológiás állapotokban Dr. Dóra Dávid egyetemi adjunktus, PhD
A vegetatív idegrendszer vizsgálata Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó, az orvosi tudományok doktora
Neuroimmun-moduláció a hasi zsigerekben Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora
A fogpulpa õssejtjeinek vizsgálata Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD
A gerincvelõ szerkezetének vizsgálata Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD, Puskár Zita tudományos főmunkatárs, PhD és Réthelyi Miklós nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó, az orvosi tudományok doktora
Az aortából származó vérképző őssejtek részvétele a nyirokszervek benépesítésében  Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD és Dr.Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD
Az extracelluláris mátrix szerepe a garat régió körüli ganglionléc sejtek migrációjában Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD és Dr.Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD
A kognitív folyamatok neuroanatómiai hátterének szerkezeti és funkcionális alapjai Dr. Horváth András Attila egyetmi adjunktus, PhD
Structural and functional background of the neuroanatomical correlates of cognitive processes Dr. Horváth András Attila egyetmi adjunktus, PhD
Gliovaszkuláris és glia-kötőszöveti kapcsolatok vizsgálata Dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora
A gyulladás szerepe a neurodegeneratív betegségekben Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus, PhD
The role of inflammation in the neurodegenerative diseases Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus, PhD
A szegmentális epeútszerkezeti variációk jelentősége a májsebészetben, parciális májátültetésben. Dr. Kiss Mátyás; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
A vena portae intersegmentalis anastomosisai és jelentőségük a határeseti resecabilitású malignus májdaganatok sebészi kezelésében Dr. Kiss Mátyás; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
Patkány limboretinalis rendszerének vizsgálata tracing technikákkal Dr. Köves Katalin egyetemi tanár
A limboretinalis rendszer eredő sejtjeinek kémiai karakterizálása patkányban Dr. Köves Katalin egyetemi tanár
Hosszan tartó ösztrogén és progeszteron kezelés hatása a hypophysis mellső lebeny hormon termelésére Dr. Köves Katalin egyetemi tanár
A toll-like receptor 4 expressziójának és jelátviteli folyamatainak vizsgálata gyulladás során, patkány hashártya mesothel sejtjeiben Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár
Caveolák szerepe hashártya mesothel sejtjeiben Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus, PhD
Hám/mesenchyma átalakulás (transzdifferenciáció) vizsgálata patkány hashártya mesothel sejtjein Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus, PhD
A nyirokszervek fejlődésbiológiája Dr. Nagy Nándor egyetemi docens, PhD
A bélidegrendszer fejlődése Dr. Nagy Nándor egyetemi docens, PhD
Hám-mesenchyma kölcsönhatások a lymphoid organogenezis során Dr. Nagy Nándor egyetemi docens, PhD
Szöveti őssejtek a bélidgrendszerben Dr. Nagy Nándor egyetemi docens, PhD
Hirschsprung-kór fejlődésbiológiája Dr. Nagy Nándor egyetemi docens, PhD
Implantáció okozta szöveti elváltozások vizsgálata agykéregben Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD
Az agykéreg szerepe a tapintási ingerek feldolgozásában Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD
A nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz szerepe az agykérgi aktivitás szabályozásában Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD
Nem szövetspecifikus alkalikus foszfatáz (TNAP) génkiütött egerek neokortikális piramissejtjeinek jellemzése Dr. Négyessy László tud. főmunkatárs, PhD
A szív koszorúserek klinikai anatómiája. Koszorúserek rendellenes eredése, elágazódása. Inter- és intracoronaria anasztomózisok vizsgálata. Korróziós szívpreparátumok. Post mortem CT coronarográfia Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
A szívvénák myocardiális hüvelyeinek funkcionális morfológiája, szerepük a pitvari fibrilláció mechanizmusában.   Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, dr. Kugler Szilvia rezidens
Módszerek a máj ér- és epeútrendszerének post mortem 3D megjelenítésére – az ér és epeútrendszer variációi, különös tekintettel a parciális májtranszplantációra, valamint a preoperatív v. portae embolizációra Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Kiss Mátyás
Bőr-izom szabad lebenyek képzésének új lehetőségei fej-nyaki rekonstrukciós műtéteknél. Cadaver alapú kutatás. Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Klárik Zoltán (Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti Osztály)
Komparatív szövettani vizsgálatok a beültetett műbillentyű körül kialakuló pannus szövetben. A pannus képződésért a reumás degeneratív folyamatok felelősek-e? Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Szántó Mária (Gottsegen Országos Kardiológiai Intézet, Felnőtt Szívsebészeti Osztály)
A szövetpótláshoz felhasználható izomlebenyek vérellátásának vizsgálata Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Dr. Tamás Róbert osztályvezető főorvos
Stresszel kapcsolatos idegpályák vizsgálata Dr. Palkovits Miklós professor emeritus, akadémikus
Étvággyal, táplálkozással kapcsolatos idegpályák vizsgálata Dr. Palkovits Miklós professor emeritus, akadémikus
Hipotalamikus neuropeptidek funkcionális vizsgálata Dr. Palkovits Miklós professor emeritus, akadémikus és Dr. Tóth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, PhD
Fájdalomérzésben szerepet vivõ agyterületek és agypályák kísérletes morfológiai és immunohisztokémiai vizsgálata Dr. Puskár Zita tudományos főmunkatárs, PhD
A dipeptidil-peptidáz 4 (DPP4/CD26) enzim előfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelőben Dr. Puskár Zita, tudományos főmunkatárs, PhD és Dr. Kozsurek Márk egyetemi adjunktus, PhD
Platal Rugae Analysis (Forensic Dentistry) Dr. Arvin Shahbadzi egyetemi adjunktus, PhD
A humán retina regenerációs kapacitásának vizsgálata organotipikus tenyészet modellben Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A mikro- és makroglia sejtek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
Fotoreceptorok morfológiai vizsgálata human organotipikus retina tenyészetben Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A neuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A humán retina expressziós mintázatának centroperifériás eltérései Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd
A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlősebészeti vonatkozásai Dr. Székely Andrea Dorottya docens, PhD
Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával Dr. Székely Andrea Dorottya egyetemi docens, PhD
A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlõsebészeti vonatkozásai Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD
Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentõ kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD
A mellkasfalat ellátó verőerek elágazódási mintázatának vizsgálata képalkotó módszerek (CT, PETCT) alapján Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD és Dr. Lengyel Zsolt (Pozitron-Diagnosztika Központ)
Retinális fotoreceptorok fejlődése és differenciálódása Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár
A felső légút anatómiai variációi, és klinikai vonatkozásuk a légútbiztosításban Dr. Szuák András egyetemi tanársegéd; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens
Táplálékfelvétel szabályozásban részvevõ neuropeptidek funkcionális vizsgálata Dr. Tóth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, PhD
A NUCB2/nesfatin-1 peptid homeosztatikus funkciói Dr. Tóth Zsuzsanna tudományos főmunkatárs, PhD
Agyi léziók hatása csirkék szociális izoláció és ragadozó jelenléte esetén mutatott félelmi reakciójára Dr. Zachar Gergely tud. munkatárs, PhD
Egyes D-aminosavak eloszlása és funkciója a központi idegrendszerben Dr. Zachar Gergely tud. munkatárs, PhD
A D-aminosavak hatása a tanulásra és a neurogenezisre Dr. Zachar Gergely tud. munkatárs, PhD
Az autizmus lehetséges állatmodelljei, idegi aktiváció a szociális vislkedéssel összefüggésben Dr. Zachar Gergely tud. munkatárs, PhD
Nonapeptid receptorok agyi eloszlása és a szaporodási viselkedések közötti összefüggések vizsgálata madarakon Dr. Zachar Gergely tud. munkatárs, PhD
Excitatorikus aminosav neurotranszmitterek változásai a bazális ganglionokban tanulás, táplálkozás és stressz hatására  Dr. Zachar Gergely tudományos munkatárs, PhD és Csillag András, egyetemi tanár, a biológiai tudományok doktora
 A hashártya mesothel sejtjeinek vizsgálata a gyulladást követő regeneráció során Dr. Zsiros Viktória egyetemi adjunktus, PhD
Mesothel sejtek epitheliális-mesenchymális átalakulásának vizsgálata nőstény patkányokban Dr. Zsiros Viktória egyetemi adjunktus, PhD
Sejtkapcsoló struktúrák sorsa az epitheliális-mesenchymális átalakulás során mesothel sejtekben Dr. Zsiros Viktória egyetemi adjunktus, PhD