Központi Izotópdiganosztikai és Endokrin Laboratórium

Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 49. A ép. I. em.
Részlegvezető: Dr. Patócs Attila PhD.
Telefon: 061-266-0926/55545 és 55535 mellék.

Munkatárs neveBeosztás
Dr. Patócs Attilarészlegvezető szakorvos
Benkő Mariann
asszisztens
Halász Judit
asszisztens
Kovács Anna
segéd asszisztens
Pappné Stukovszky Kreszcencia
asszisztens