Betűméret: A A A

Elérhetőség

Intézeti elérhetőségek

Székhely:

A székhelyen foglal helyet az igazgatóság, oktatási és gazdasági részleg.
Cím: 1083 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. emelet
Telefon: 361-2100-278/56131, 56487
Fax: 361-2100-278/56492
Levelezési cím: 1428 Pf. 2.

Telephelyek:
A laboratórium diagnosztikai munka, a gyakorlati oktatás és kutatás a telephelyeken zajlik.
1. számú telephely:
Központi Laboratórium (Pest)
Cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 1 em.
Telefon: 361-459-1500/62098

2. számú telephely:
Központi Izotópdiagnosztikai és Endokrin Laboratórium
Cím: 1088 Budapest Szentkirályi ú. 46/a I em.
Telefon: 361-4591-500/55545
Fax: 361-4591-500/55545

3. számú telephely:
Immunológiai Laboratórium
Cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 1 em.
Telefon: 361-2591500/61845, 62088
Fax: 361-2100-278/56563

4. számú telephely:
Mikrobiológiai Laboratórium
Cím: 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 1 em.
Telefon: 361-2100-278/56316, 56211
Fax: 361-2100-278/56316

5. számú telephely:
Központi Laboratórium(Buda)
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Telefon: 061-325-11-00 / 57110, 57429 mellék

Betegjogi képviselő

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott betegjogi képviselő az egészségügyi intézményektől független személyként a hatályos egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) és a 381/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el.

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

A külső klinikai tömb betegjogi képviselője:

Dr. Mina András
betegjogi képviselő
Telefon: +36 20/489-9577
e-mail cím: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu