Betűméret: A A A

Kari tanács

A Kari Tanács tagjai
A Semmelweis  Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében, a Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagjai személy szerint a következők: 

KT határozat: 23/2015

A Kari Tanács tagjai 2016. szeptember 1-től
Szavazati jogú tagok, tisztségük alapján:
         
Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékán a Kari Tanács elnöke, Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet   
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes, Arc-Állcsont, Szájsebészeti és             Fogászati Klinika       
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Fábián Gábor egyetemi docens, igazgató, Gyermekfogászati és Fogszabályozási
Dr. Hermann Péter egyetemi tanár,  Fogpótlástani Klinika
Dr. Kivovics Péter igazgató, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet     
Dr. Márton Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető Propedeutikai Tanszék 
Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, Orálbiológiai Tanszék          
Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató Parodontológiai KlinikaKlinika

Dr. Tímár József egyetemi tanár, elnök, Doktori Iskola

Dr. Csala Miklós egyetemi docens, Orvosi Vegytani , Mol. Biol. és Patobiokémiai  Intézet
Dr. Békési Gábor  egyetemi docens,   II. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Geiszt Miklós egyetemi docens,  Élettani Intézet
Dr. Kovács Éva igazgató, Nyelvi Kommunikációs Központ
Dr. Hegedűs Katalin  egyetemi docens, Magatartástudományi Intézet 
Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
Dr. Köles László egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Szabó Dóra egyetemi docens, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Dr. Tölgyesi Ferenc  egyetemi docens,  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens,  I. Sz. Patol.  és Kísérleti Rákkutató Intézet

*dőlt betűvel a szavazati joggal nem rendelkező tagok : 2016/2017
*szavazati jog évenkénti váltásával!!
      

Hallgatói Önkormányzat
3 fő   (tanácskozási joggal)
2 fő  (szavazati joggal)
2 fő külföldi hallgató (1 fő szavazati joggal 1 fő tanácskozási joggal)              

Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:
az Egyetem Rektora                                         Dr. Szél Ágoston 
az Egyetem Kancellárja                                   Dr. Szász Károly       
Klinikai Központ elnöke                                  Dr. Merkely Béla
Gazdasági főigazgató                                        Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna           
Műszaki Főigazgató                                          Boros András
Emberi Erőforrás-gazd. Főigazgató              Dr. Reichert Péter
Ellenőrzési Osztály igazgatója                        Riesz Istvánné
A reprezentatív szakszervezetekdelegáltja: Dr. Kóbor András
Közalkalmazotti Tanács delegáltja                Dr. Radó Ágoston Vilmos
Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár,  Professor Emerita,
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, Professzor Emeritus
Dr. Gera István egyetemi tanár
Dékáni Hivatal mb. vezetője                           Dr. Jambrik Anna
Oktatási Centrum Igazgatóság                       Dr. Gerle János igazgató
Külföldi Hallgatók Titkársága                        Dr. Mócsai Attila