A Kari Tanács tagjai – 2018/2019-es tanév

A Semmelweis  Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében, a Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagjai személy szerint a következők: 
KT határozat: 23/2015

Szavazati jogú tagok, tisztségük alapján:

FOK-os képviselők:

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékán a Kari Tanács elnöke,
Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, dékánhelyettes, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes, Arc-Állcsont, Szájsebészeti és
Fogászati Klinika

Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, Fogpótlástani Klinika
Dr. Kivovics Péter igazgató, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Dr. Márton Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető Propedeutikai Tanszék
Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens, igazgató, Gyermekfog. és Fogszabályozási
Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, Orálbiológiai Tanszék
Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató Parodontológiai KlinikaKlinika

Doktori Iskola:
Dr. Tímár József egyetemi tanár, elnök, Doktori Iskola

ÁOK-s képviselők:

Dr. Takács István egyetemi tanár (Belgyógy.I.) –(I. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár (Belgyógy.II.) (III. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Werling Klára  egyetemi docens, (Belgyógy.III.)   (II. sz. Belgyógyászati Klinika) 

Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, Orvosi Vegytani , Mol. Biol. és Patobiokémiai  Intézet
Dr. Tretter László egyetemi tanár Orvosi Biokémiai Intézet

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin igazgató, Nyelvi Kommunikációs Központ
Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár,  Élettani Intézet
Dr. Kovács József  egyetemi tanár, Magatartástudományi Intézet
Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
Dr. Köles László egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Dr. Tölgyesi Ferenc  egyetemi docens,  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens,  I. Sz. Patol.  és Kísérleti Rákkutató Intézet

ÁOK-ás képviselők esetében: dőlt betűvel a szavazati joggal nem rendelkező tagok :
2018/2019: szavazati jogúak
szavazati jog évenkénti váltásával!!

Hallgatói Önkormányzat
2 fő   (szavazati joggal): 
Benedikti Bence Áron  elnök  – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
Hegedűs Tamás                        – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
3 fő  (tanácskozási joggal):
Debreceni Anett                      – FOK Hallgatói Rész-Önkormányzat
Kapai Ádám alelnök               – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
Kucsera Anna                         – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat

Külföldi hallgatók (1 fő szavazati joggal 1 fő tanácskozási joggal)
Ian Wong (HÖK-angol) szavazati joggal*
Hentes Kristóf (HÖK-német) tanácskozási joggal*
* szavazati jog évenkénti váltással

Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:

az Egyetem Rektora:  Dr. Merkely Béla
az Egyetem Kancellárja: Dr. Szász Károly
Klinikai Központ elnöke: Dr. Szabó Attila
Gazdasági főigazgató: Baumgartnerné Holló Irén
Műszaki Főigazgató: Boros András
Emberi Erőforrás-gazd. Főigazgató: Dr. Reichert Péter
Ellenőrzési Osztály igazgatója: Riesz Istvánné
A reprezentatív szakszervezetek delegáltja: Dr. Kóbor András
Közalkalmazotti Tanács delegáltja: Dr. Radó Ágoston Vilmos
Dr. Fehér Erzsébet Professor Emerita,
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, Professzor Emeritus
Dr. Gera István egyetemi tanár
Dékáni Hivatal vezetője: Dr. Jambrik Anna
Oktatási Centrum Igazgatóság: Dr. Gerle János igazgató
Külföldi Hallgatók Titkársága: Dr. Mócsai Attila igazgató