A Kari Tanács tagjai – 2019/2020-as tanév

A Semmelweis  Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében, a Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagjai személy szerint a következők: 

Szavazati jogú tagok, tisztségük alapján:

FOK-os képviselők:

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékán a Kari Tanács elnöke,
Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, dékánhelyettes, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes, Arc-Állcsont, Szájsebészeti és
Fogászati Klinika

Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató Fogpótlástani Klinika
Dr. Kivovics Péter c. egyetemi tanár, igazgató, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Dr. Márton Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető Propedeutikai Tanszék
Dr. Rózsa Noémi Katinka egyetemi docens, igazgató, Gyermekfog. és Fogszabályozási
Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, Orálbiológiai Tanszék
Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató Parodontológiai KlinikaKlinika

Doktori Iskola:
Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, elnök, Doktori Iskola

ÁOK-s képviselők:

Dr. Takács István egyetemi tanár (Belgyógy.I.) –(I. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár (Belgyógy.II.) (III. sz. Belgyógyászati Klinika)
Dr. Werling Klára  egyetemi docens, (Belgyógy.III.)   (II. sz. Belgyógyászati Klinika) 

Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, Orvosi Vegytani , Mol. Biol. és Patobiokémiai  Intézet
Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár Orvosi Biokémiai Intézet

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin igazgató, Nyelvi Kommunikációs Központ
Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár,  Élettani Intézet
Dr. Kovács József  egyetemi tanár, Magatartástudományi Intézet
Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
Dr. Köles László egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Dr. Tölgyesi Ferenc  egyetemi docens,  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens,  I. Sz. Patol.  és Kísérleti Rákkutató Intézet

ÁOK-ás képviselők esetében: dőlt betűvel a szavazati joggal nem rendelkező tagok :
2019/2020: szavazati jogúak
szavazati jog évenkénti váltásával!!

Hallgatói Önkormányzat
2 fő   (szavazati joggal): 
Benedikti Bence Áron  elnök  – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
Hegedűs Tamás                        – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
3 fő  (tanácskozási joggal):
Borbola József Dániel             – FOK Hallgatói Rész-Önkormányzat
Borsik Bálint Mátyás               – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
Kapai Ádám                             – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat

Külföldi hallgatók (1 fő szavazati joggal 1 fő tanácskozási joggal)
Dimitrios Antoniadis (HÖK-angol) tanácskozási joggal*
Hentes Kristóf (HÖK-német) szavazati joggal*
* szavazati jog évenkénti váltással

Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:

Baumgartnerné Holló Irén,  Gazdasági főigazgató
Dr. Alpár Alán igazgató,  Nemzetközi Tanulmányok Igazgatósága
Dr. Fehér Erzsébet Professor Emerita
Dr. Fejérdy Pál Professzor Emeritus
Dr. Gera István Professzor Emeritus
Dr. Gerle János igazgató,  Oktatási Centrum Igazgatóság
Dr. Kiss Levente Oktatásfejlesztési,-módszertani és szervezési Központ igazgatója
Dr. Kóbor András, a reprezentatív szakszervezetek delegáltja
Dr. Maráczi Ferenc egyetemi tanársegéd Közalkalmazotti Tanács delegáltja
Dr. Merkely Béla – Rektor
Dr. Reichert Péter, Emberi Erőforrás-gazd. Főigazgató
Dr. Szabó Attila  a Klinikai Központ elnöke (delegált képviselő: Dr. Hermann Péter)
Dr. Szász Károly az Egyetem kancellárja
Gecse Veronika mb.hivatalvezető, Dékáni Hivatal
Mészáros István,  Műszaki Főigazgató(mb.)
Riesz Istvánné Ellenőrzési Osztály igazgatója