Betűméret: A A A

Kari tanács

A Kari Tanács tagjai

A Semmelweis  Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében, a Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagjai személy szerint a következők: 
KT határozat: 23/2015

Szavazati jogú tagok, tisztségük alapján:

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékán a Kari Tanács elnöke,
Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet
Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes, Arc-Állcsont, Szájsebészeti és
Fogászati Klinika
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, dékánhelyettes, Konzerváló Fogászati Klinika

Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Orális Diagnosztikai Tanszék
Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, Fogpótlástani Klinika
Dr. Kivovics Péter igazgató, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Dr. Márton Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető Propedeutikai Tanszék
Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens, igazgató, Gyermekfog. és Fogszabályozási
Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató, Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, Orálbiológiai Tanszék
Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató Parodontológiai KlinikaKlinika

Dr. Tímár József egyetemi tanár, elnök, Doktori Iskola

Dr. Békési Gábor  egyetemi docens,   II. sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Csala Miklós egyetemi docens, Orvosi Vegytani , Mol. Biol. és Patobiokémiai  Intézet
Dr. Geiszt Miklós egyetemi docens,  Élettani Intézet
Dr. Kovács Éva igazgató, Nyelvi Kommunikációs Központ
Dr. Kovács József  egyetemi tanár, Magatartástudományi Intézet 
Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt-és Immunbiológiai Intézet
Dr. Köles László egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Szabó Dóra egyetemi docens, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Dr. Tölgyesi Ferenc  egyetemi docens,  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens,  I. Sz. Patol.  és Kísérleti Rákkutató Intézet
*
dőlt betűvel a szavazati joggal nem rendelkező tagok : 2017/2018 tanévben
*szavazati jog évenkénti váltásával!!

Hallgatói Önkormányzat
3 fő   (tanácskozási joggal)
2 fő  (szavazati joggal)
2 fő külföldi hallgató (1 fő szavazati joggal 1 fő tanácskozási joggal)

Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:

az Egyetem Rektora:  Dr. Szél Ágoston
az Egyetem Kancellárja: Dr. Szász Károly
Klinikai Központ elnöke: Dr. Merkely Béla
Gazdasági főigazgatóDr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna
Műszaki Főigazgató: Boros András
Emberi Erőforrás-gazd. Főigazgató: Dr. Reichert Péter
Ellenőrzési Osztály igazgatója: Riesz Istvánné
A reprezentatív szakszervezetek
delegáltja: Dr. Kóbor András
Közalkalmazotti Tanács delegáltja: Dr. Radó Ágoston Vilmos
Dr. Fehér Erzsébet Professor Emerita,
Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, Professzor Emeritus
Dr. Gera István egyetemi tanárProfesszor Emeritus
Dékáni Hivatal vezetője: Dr. Jambrik Anna
Oktatási Centrum Igazgatóság: Dr. Gerle János igazgató,
Külföldi Hallgatók Titkársága: Dr. Mócsai Attila igazgató