Betűméret: A A A

Tudományos Diákkör (TDK)

Az Anatómiai Intézet szeretettel várja a hallgatókat az intézet tudományos laborjaiban végzett  TDK-munkára és preparálásra.

TDK-felelősök:

Jelentkezési lap (TDK) 

A hallgatók szeptember elején személyesen jelentkezzenek az Intézet TDK-felelőseinél – illetve, amennyiben kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet TDK-sai.

A kurzusfelvételnél az ÁOK és FOK Dékáni Hivatalok tájékoztatása a mérvadó. Kutatási, preparátumkészítési (oktatás nélkül) szándék esetén is a “TDK-kurzus”-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén aláírást csak az kaphat, aki teljesítette a kutatási követelményeket (ld. alább). 


 

Kutatás

Választható TDK-témák Intézetünkben (2017/2018)


Egyetemi TDK-honlap (választható témák, TDK szabályzat)

 http://tdk.semmelweis.hu/altalanos-informaciok/kreditpontok:

“TDK-munkáért 1-4 kreditpont adható.
A dokumentált és értékelt, vagyis valódi munkát tükröző és rendszeres, de nem kiemelkedően eredményes TDK-munkát 1 kredittel jutalmazzuk. Az 1 pontot akkor kapja meg a hallgató, ha a tanszékvezető témavezető véleménye alapján a félév végén igazolja a rendszeres kutatási tevékenységet.
Ennél többet (2 kredit) érdemel az, aki rektori pályázatot nyújt be vagy TDK konferencián szerepel, és III. helyezést vagy dicséretet nyer. Igazolást és értékelést a TDK Tanács elnökétől kell beszerezni. A 2 kreditpont abban a félévben számolható el, amelyben a helyezést vagy értékelést odaítélték a hallgatónak.
Még több (3 kredit) annak a TDK munkának az elismerése, amely TDK konferencián I- II. helyezést, OTDK részvételt, rektori pályázaton I-II. díjat, hazai vagy nemzetközi társszerzős tudományos közleményt eredményez. Igazolást és értékelést a TDK Tanács elnökétől kell beszerezni. A kreditpont abban a félévben számolható el, amelyben a pályázatot értékelték, illetve a tudományos közleményt elfogadták.
A legmagasabb kreditpont-érték (4) jár annak, aki az OTDK-án helyezést ér el, nemzetközi, impakt faktorosfolyóiratban közöl cikket első szerzőként. Igazolást és értékelést a TDK Tanács elnökétől kell beszerezni. A kreditpont abban a félévben számolható el, amelyben a helyezést elérte, illetve a tudományos közleményt elfogadták.
Budapest, 2008. március 4.
Dr. Szél Ágoston, az OKB elnöke
A 2012/13. tanévtől a TDK konferencián szerzett plusz kreditek  limiten felül megilletik a hallgatót abban az esetben, ha a TDK munka témája nem egyezik meg a TDK konferencián díjazott munka témájával.
ÁOK Dékáni Hivatal, Dr.Végh Anna hivatalvezető”


Preparálás


Választható TDK-témák Intézetünkben (2016/2017)

Választható TDK-témák Intézetünkben (2014/2015)


Intézetünk szereplése a TDK-konferenciákon (előadások, díjak):

A 2018. évi TDK-konferenciadíjnyertes előadói Intézetünkből

A 2017. évi TDK-konferencia díjnyertes előadói Intézetünkből


A 2016. évi TDK-konferencia szereplői és díjazottjai Intézetünkből (a korábbi Anatómiai Intézetből)
A 2015. évi OTDK és TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből (a korábbi Anatómiai Intézetből)


Korábbi (1997-2014) TDK-eredmények