A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége megalapította a XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem kitüntetést a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére.

A kitüntetés odaítélése során az OTDT szakmai bizottságai összesen 140 kitüntetett személyére tehettek javaslatot, amelyet az OTDT Elnöksége hagyott jóvá. Ugyanezen alkalommal döntött az Elnökség a saját hatáskörébe tartozó 60 kitüntetés odaítéléséről.

A XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem kitüntetettjei

Prof. Dr. Benyó Zoltán

intézetigazgató egyetemi tanár, az MTA doktora

SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet

Dr. Bognár József

tszv. egyetemi docens

SE TSK Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék

Prof. Dr. Csermely Péter

a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke

egyetemi tanár, az MTA doktora

SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Prof. Dr. Fehér Erzsébet

egyetemi tanár, az MTA doktora

SE ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Kovács Katalin

egyetemi docens

SE TSK Sportjáték Tanszék

Prof. Dr. Merkely Béla

tszv. egyetemi tanár, az MTA doktora

a TDT elnöke

SE ÁOK Kardiológiai Központ

Prof. Dr. Spät András

professor emeritus, az MTA rendes tagja

SE ÁOK Élettani Intézet

Prof. Dr. Tihanyi József

tszv. egyetemi tanár, az MTA doktora

SE TSK Sportorvosi és Kineziológiai Intézet

A Tudományos Diákköri Tanács szívből gratulál a díjazottaknak.