Szakképzési Tájékoztató

neuropszichológiai szakpszichológus képzés

Semmelweis Egyetem ÁOK

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Neuropszichológiai Tanszéki csoport

Szakképzés megnevezése: neuropszichológiai szakpszichológia

Szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: neuropszichológus

Szak leírása: neuropszichológiai szakpszichológus alap szakképesítés pszichológusok részére.

A képzés célja: olyan szakpszichológusok képzése, akik elsődlegesen a központi idegrendszer működési zavarai nyomán fellépő pszichés problémák felismerésével és kezelésével segítik a hatékonyabb gyógyító és fejlesztő munka megvalósulását az egészségügyi ellátásban, továbbá a nevelési, pedagógiai szakszolgálati intézményekben.

A képzés során elméleti számonkérések mellett folyamatos betegvezetéssel és annak dokumentációjával , esetelemzésekkel adnak számot a munkájukról. A tanulmányi idő befejezése után jelentkezhetnek a nemzeti vizsgabizottságnál szakvizsga letételére.

Szakképzésbe jelentkezés feltételei:

  • Pszichológia MA fokozatú,.vagy egészségpszichológia MSc, vagy egységes osztatlan képzésben szerzett, okleveles pszichológus végzettség,
  • 36 órás egészségügyi, vagy mentálhigiéniai, teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása,
  • A szakképzési idő teljesítéseként elfogadható 18 órás munkaidejű, vagy munkaidő hiányában legalább heti 18 órás munkavégzéssel járó munkavégzésre vonatkozó jogviszony is, ez esetben a képzési idő annyival hosszabbodik meg, amennyivel a szakképzési idő igazolásához szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges (22/2012 EMMI és 162/2015 Kormányrendelet).

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

– munkáltatói igazolás munkaviszonyról,

– munkáltató igazolása a képzéshez való hozzájárulásról,

– szakmai önéletrajz,

– diplomamásolatok,

– személyes okmányok másolata,

– motivációs levél.

Jelentkezés helye:

Semmelweis Egyetem, ÁOK Dékáni Hivatal (1085 Budapest, Üllői út 26., fsz. 18.), Újhegyi Erika ügyintézőnél, ügyfélszolgálati időben (Hétfő és Szerda 13:30 – 16:00; Péntek 9:00 – 11:30) 

A felvételi módja:

Felvételi beszélgetés.

A képzés díja:

200 000,- Ft/félév

Képzés ideje:

8 félév. Az elméleti és gyakorlati képzés blokkokban történik az akkreditált egészségügyi intézményekben, heti egy hétköznapi napon 10 tanóra időtartamban, továbbá tömbösített gyakorlatokban.

Abszolutórium megszerzésének feltételei: a tanterv által előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítése.

Szakvizsgára bocsátás feltételei:

  • az abszolutórium megszerzése,
  • a szakdolgozat elkészítése és benyújtása,
  • egybefüggő 150 óra önismereti célú sajátélményű, kiképző terapeuta által vezetett, pszichoterápiában való részvétel igazolása.

 

A szakvizsga rendszere:

A szakvizsga elméleti és gyakorlati részből áll:

1.Gyakorlati szakvizsga:

A gyakorlati szakvizsga a szakdolgozat megvédése, valamint a bírálatban, illetve a vizsgán feltett kérdések megválaszolása.

2.Elméleti szakvizsga:

Az elméleti szakvizsga a szakképzésben foglalt ismeretkörökre vonatkozó tudást ellenőrzi.

Fő tárgykörei: pszichopatológia, patopszichológia, klinikai pszichodiagnosztika, idegtudományi ismeretek, neuropszichológiai vizsgáló eljárások, neuropszichológiai funkcióanalízis, fejlődés-neuropszichológia, pszichoterápia, neuropszichológiai terápia, neuropszichológiai rehabilitáció.

 

A szakvizsga eredményét az elméleti és gyakorlati vizsgák eredményének középértéke alkotja. Minősítése háromfokozatú: kiválóan megfelelt/megfelelt/nem felelt meg.