FOK III. évf.

A Szájsebészet I. tárgy tantárgyi követelményei
2020/2021. I. félév, III. évfolyam

Gyakorlatokon való részvétel, hiányzások:

a. A foglalkozások látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az orvosi igazolással történt távolmaradás is hiányzásnak számít. A hiányzó foglalkozás témáját számonkérjük.

b. Az első 9 hétben összevont gyakorlatokat tartunk a klinika előadótermében. A 10-14. héten a gyakorlatok az egyes csoportoknak szeparáltan tartjuk a SE-FOK Oktatási Centrumban.

c. A gyakorlatokon elhangzottakat a 9. héten (2020.11.04) írásbeli demonstráción, és a 13. héten halasztó hatályú szóbeli és gyakorlati demonstráción kérjük számon. A demonstrációkról való távolmaradást csak igazolt esetben tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén további 3 alkalommal van lehetőség a javításra. Az első és második javító demonstráció a gyakorlatvezetőnél, a harmadik az osztályvezető főorvosnál (Dr. Joób-F. Árpád) vagy helyettesénél (Dr. Bérczy Kinga) történik.

d. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat vagy előadás mulasztás,
– az elhangzott tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén, amit legkésőbb az utolsó előtti héten közlünk.

e. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.

f. A félév végi gyakorlati jegyet a megjelenés, a mutatott szorgalom, és a demonstrációkon elért eredmény alapján állapítjuk meg, az utolsó előtti héten. A gyakorlatvezető döntése szerint javítási lehetőség legkésőbb az utolsó héten van.
A szorgalmi időszakon túl gyakorlati jegy módosítására nincs lehetőség!

g. A III. évf. I. félévében vizsga nincs.

h. A „Szájsebészeti propedeutika” c. jegyzetet és a foglalkozásokon elhangzottak jegyzeteit ajánljuk.

 

FOK IV. évf.

A Szájsebészet II. tárgy tantárgyi követelményei
2020/2021. tanév I. félév, IV. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.

b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.

c. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.

d. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat mulasztása
– az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén (ennek eldöntése a gyakorlatvezető hatásköre)
– demonstrációk érdemjegyeinek átlaga nem éri el az elégséges szintet
– az aláírás megtagadását legkésőbb a 13. héten közöljük

e. A szemeszter végén szóbeli kollokviumot tartunk melynek anyaga a 7. szemeszterben elhangzott előadás és gyakorlati tananyag.

f. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.

g. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban számonkérjük. A 9. héten (2020.11.03) az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk a 3. év és e félév anyagából, melynek teljesítése a félév elfogadásának feltétele. A demonstrációktól való távolmaradást csak igazolt esetben tudjuk elfogadni. Igazolatlan távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén a demonstráció javítására kétszer van lehetőség.

h. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv és az előadáson és gyakorlatokon elhangzott jegyzetek használatosak

FOK V. évf.

 

A Szájsebészet IV. tárgy tantárgyi követelményei
2020/2021. tanév I. félév, V. évfolyam

a. A tematikát lásd külön lapon.
b. A gyakorlatok látogatása kötelező, a megjelenést rendszeresen ellenőrizzük. Az előadások látogatása nem kötelező, de az előadásokon történő részvételt ellenőrizhetjük, azonban a félévi értékelésbe a hiányzások száma nem beszámítható.

Gyakorlatok: I. hetente 2 óra, tanrend szerint
II. fekvőosztályos gyakorlat, 1 hetes összevont gyakorlat („tömbösített”), külön beosztás szerint (délelőtt)

c. Az orvosi igazolással történt hiányzás is hiányzásnak számít, de ebben az esetben az másik csoport gyakorlatának idejében pótolható.
d. Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottakat rendszeresen írásban és szóban számon kérjük a csoportfoglalkozásokon.
e. A 9. héten (2020.11.02.) az előadás helyszínén és időpontjában írásbeli demonstrációt tartunk az összes korábbi félév anyagából, melynek teljesítése a félév elfogadásának feltétele.
f. A demonstációkón igazolatlanul történő távolmaradás esetén a demonstrációt sikertelennek tekintjük. Sikertelen demonstráció esetén két alkalommal van lehetőség javításra.
g. Gyakorlatokon mobiltelefon nem használható. Amennyiben a hallgató engedély nélkül, a gyakorlatvezető figyelmeztetése ellenére mobiltelefont használ, az aznapi gyakorlat további részén nem vehet részt, a gyakorlati helyiséget el kell hagyja. Az elbocsájtás ebben a helyzetben hiányzásnak tekintendő, amely beleszámít a félév során megengedett 3 gyakorlatról való hiányzásba. A gyakorlatokon jegyzetelésre használható: füzet, tablet, kisméretű laptop.
h. A félév végi aláírást megtagadhatjuk:
– 3-nál több gyakorlat mulasztása
– az elhangzott előadás és gyakorlati tananyagban való nagyfokú járatlanság esetén
– demonstrációk érdemjegyének átlaga nem éri el az elégségest
i. A V. évf. I. félévében vizsga nincsen.
j. „Szájsebészet, maxillofaciális sebészet” tankönyv, az előadásokon és gyakorlatokon elhangzott jegyzetek használatosak.