Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

FOK III. évf.

III. év 1. félév propedeutika gyakorlati tematika a 9. hétig: Mária u. 52 Tanterem Szerda 15.00-tól 16.30-ig. A 10. héttől: OC Sugár L. tanlabor                                               

Szept. 8.                                                          
1. hét Bevezető előadás: a tantárgy követelményei. A félév tematikájának ismertetése. Általános sebészet, sebészeti-belgyógyászati betegségek, a szájsebészet jellegzetességei. A szájsebészet története. (Dr. Koppány Ferenc)

Szept. 15.
2. hét Anamnesis, betegvizsgálat, kommunikáció, diagnózis. Diagnosztikus algoritmus. Diagnosztikus és terápiás protokollok. Beleegyezés. Adminisztráció. (Dr. Szmirnov György)

Szept. 22.
3. hét Asepsis – antisepsis. Dezinficiálás, sterilizálás. A műtő. Viselkedés a műtőben. (Dr. Papócsi Petra)

Szept. 29.
4. hét A fogak sebészi anatómiája (Dr. Varmuzsa Márton)

Okt. 6.
5. hét A n.maxillaris és n. mandibularis sebészi anatómiája (Dr. Körmöczi Kinga)

Okt. 13.
6. hét Gyógyszerbeviteli utak, fecskendők, tűk. Helyi érzéstelenítés alapelvei. A helyi érzéstelenítés „geometriája” (Dr. Iványi Attila)

Okt. 20.
7. hét Sebészeti műszertan. Műszerek (Dr. Komlós György)

Okt.  27.
8. hét Varratok, öltéstípusok, varróeszközök (Dr. Gyóni Áron)

Nov. 3.
9. hét Demonstráció írásbeli (Dr. Koppány)

10.   hét gyakorlat: Fogeltávolítás (videó). Műszerek. Extractio bemutatás, gyakorlás

11.   hét gyakorlat: extractio bemutatás, gyakorlás a felső állcsonton

12.   hét gyakorlat: extractio bemutatás, gyakorlás az alsó állcsonton

13.   hét gyakorlat, varrattechnikák

14.   hét Demonstráció (szóbeli)

FOK IV. évf.

2021/2022. I. félév 
Helye: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, 1085 Bp. Mária u. 52.
Időpontja: kedd 11.55 – 12.40                              tanteremfelelős:       Dr. Körmöczi

 1. szept. 7. Fogeredetű gyulladások I. A pyogen gyulladás pathológiája, kórélettana és mikrobiológiája. Munka- és tűzvédelmi oktatás.(Dr. Komlós György)

 2. szept. 14. Fogeredetű gyulladások II. Klinikai tünetek, diagnózis, kezelés. Fogászati góc kérdésköre. (Dr. Joób-Fancsaly Árpád)

 3. szept. 21. Fogeredetű gyulladások III. A maxillofaciális régió gyulladásai. Specifikus gyulladások. Az osteomyelitis. (Dr. Somogyi Zsófia)       
                                
 4. szept. 28. Odontogén cysták I. Felosztás, pathomechanizmus, diagnosztika. (Dr. Körmöczi Kinga)           
                            
 5. okt. 5. Odontogén cysták II. Kezelés, cystectomia, cystostomia, dekompressziós eljárások.(Dr. Szűcs Attila) 
      
 6. okt. 12. Az arcüreg fogászati-sebészeti vonatkozásai I. (Pathológia, diagnosztika)(Dr. Decker Iván)

 7. okt. 19. Az arcüreg fogászati-sebészeti vonatkozásai II. (Sinus apertus, video)(Dr. Decker Iván)

 8. okt. 26. Endodonciai sebészet. Gyökércsúcs amputáció indikációja, műtéti technikája. Retrográd gyökértömés. Fogak disszekciója. (Dr. Körmöczi Kinga)

 9. nov. 02. Demonstráció (írásbeli)   (Dr. Koppány Ferenc)

 10. nov. 09. Áttörésükben visszamaradt fogak műtéttana I. Bölcsességfogak áttörésének rendellenességei. Bölcsességfogak prognózisának klinikai vonatkozásai.  Alsó bölcsességfogak. (Dr. Joób.-Fancsaly Árpád)

 11. nov. 16. Áttörésükben visszamaradt fogak műtéttana II. Alsó bölcsességfogak eltávolításának műtéti technikái, műtéti utókezelés, az eltávolítás szövődményei. Felső bölcsességfogak.(Dr. Joób-Fancsaly Árpád)

 12. nov. 23. Áttörésükben visszamaradt fogak műtéttana III. Felső szemfogak áttörési rendellenességei, prognózisuk. Felső szemfogak diagnosztikája. Felső szemfogak műtéti ellátása. Egyéb, áttörésben visszamaradt, számfeletti fogak. (Dr. Szűcs Attila)

 13. nov. 30. Fogyatékkal élők szájsebészeti és fogászati ellátásának speciális szempontjai (Dr. Bécser Janka)

 14. dec. 7. Konzultáció (Dr. Körmöczi Kinga)                                                                                                   

FOK V. évf.

FOK V. magyar hallgatók “Szájsebészet” előadás tematikája 2020/2021. I. félév
Helye: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, 1085 Bp. Mária u. 52.
Időpontja: Hétfő 12.00-12.50                                             tanteremfelelős:    Dr. Koppány

 1. szept. 06. A véralvadás-gátlás aktuális kérdései. Munka és tűzvédelmi oktatás.                                                                                                                       (Dr. Joób-Fancsaly Á.)
 2. szept. 13. Fogeredetű gyulladások differenciáldiagnosztikájának kérdései. Tovaterjedő gyulladások. A sebészi, gyógyszeres komplex kezelés. (Dr. Barabás Péter.)   
                     
 3. szept. 20. A maxillofaciális régió precancerosisai. Szűrővizsgálatok és jelentőségük. (Dr. Csókay Gergely)
                                         
 4. szept. 27. Jóindulatú daganatok a fej-nyak régióban. (Dr. Németh Zsolt)
 5. okt. 04.   Rosszindulatú daganatok a fej-nyak régióban I. (Diagnosztika, pathológia, prognózis)(Dr. Németh Zsolt)   
                                            
 6. okt.  11.    Rosszindulatú daganatok a fej-nyak régióban II. (Komplex kezelés alapelvei, műtéti kezelés)(Dr. Németh Zsolt)
                   
 7. okt. 18. Maxillofaciális rekonstrukciós sebészet. (Lágyrész- és csontrekonstrukció helyi lebenyekkel)(Dr. Barabás Péter)
 8. okt. 25. A maxillofaciális traumatológia modern diagnosztikai és terápiás kérdései                  (Dr. Bogdán Sándor)
                
 9. nov. 01. Mindenszentek

 10. nov.08. Demonstráció (írásbeli) (Dr. Komlós György)
 11. nov. 15. Csontgyógyulás és regeneráció biológiai alapjai (Dr. Barabás Péter)
                                                                                                       
 12. nov. 22. A konzervatív és sebészi orthognathia határterülete (Dr. Vízkelety Tamás)  
                                                         
 13. nov. 29. Plasztikai sebészeti alapelvek (Dr. Vaszilkó Mihály)
 14. dec. 06. Általános érzéstelenítés a fej-nyak sebészetben. Ambuláns narkózis.(Dr. Gellérd Emese)