Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 16.
387752 Összes oltás
TDK-munka címe Témavezető neve
3D kefalometriai vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása az arc-állcsontsebészetben Dr. Barabás József Lajos egyetemi tanár
Autológ csontblokkok posztoperatív volumenváltozásának vizsgálata modern képalkotókkal Dr. Bogdán Sándor egyetemi adjunktus
A maxillofaciális régió defektusainak rekonstrukciójához használt mikrovaszkuláris szabadlebenyek keringésének vizsgálata laser speckle módszerrel Dr. Bogdán Sándor  egyetemi adjunktus
Navigációs rendszerek alkalmazásának lehetőségei a modern implantológiában Dr. Decker Iván klinikai főorvos – Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Állcsont atrophiák és állcsont defektusok pótlására használt csontpótló anyagok és csontpótló eljárások összehasonlító vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A dohányzás szerepének vizsgálata a szájsebészeti csontpótló műtétek és implantációs műtétek sikeressége szempontjából Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus 
A számítógépes technikák alkalmazásának lehetőségei az arc-állcsont-szájsebészeti és fogorvosi területeken Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A fogeltávolítást követő sebgyógyulás és annak befolyásoló tényezői Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
A maxillofaciális lágyszövetek elmeszesedése Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Az implantátum felületkezelésének hatása a csontintegrációra Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Fogászati implantátumok sikeressége sinuslift műtétet követően Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Implantátumok hosszútávú túlélési és sikerességi rátájának vizsgálata Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Pre-és posztoperatív komplikációk az alsó bölcsességfog eltávolítása után  Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Biszfoszfonát okozta állcsontnekrózis denzitometriai vizsgálata Dr. Koppány Ferenc egy. tanársegéd
Alsó bölcsességfogak sebgyógyulásának prospektív randomizációs vizsgálata Dr. Körmöczi Kinga egy.tanársegéd
Az endodonciai sebészetben használt anyagok in-vitro vizsgálata Dr. Körmöczi Kinga egy. tanársegéd
Fiatalkori szájüregi daganatos betegek klinikai és pathológiai vizsgálata. Szájüregi léziók, prémalignus állapotok, malignómák korszerű szűrővizsgálata új képalkotó eljárások segítségével Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Szájüregi praecancerosusok és a DM összefüggései Dr. Ujpál Márta egyetemi docens
Az aplázia kialakulásához vezető lehetséges külső tényezők Dr.Skolnyik Tatjana klinikai szakorvos
Inzulinrezisztencia és a szájüregi daganatok kapcsolata Dr. Ujpál Márta egyetemi docens
A sinus maxillaris fogorvosi kezelésekhez kapcsolódó sérülései Dr. Szűcs Attila egyetemi docens
Temporomandibuláris ízület betegségei Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus
Biszfoszfonát okozta állcsontnekrózis Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus 
Mesenchymalis őssejtek a fogászatban Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus