Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:A tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően a foglalkozások 75%-án kötelező a részvétel. A gyakorlatok pótlására azonos oktatási nyelvű csoport gyakorlatával egyidőben van lehetőség előzetes egyeztetés alapján a hallgatói létszámkeretek betartása mellett.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban:
A rendelkezésünkre álló rövid oktatási időszak alatt közbülső, formális számonkérés nem történik. A gyakorlatok és a konzultációk interaktív jellege lehetővé teszi azonban a hallgatók tudásának és a rendelkezésükre álló információk felhasználásának ellenőrzését.

A félév aláírásának követelményei: Legalább 75%-os részvétel a foglalkozásokon.

A vizsga típusa: Írásbeli tesztvizsga, E-learning feületen.

Vizsgakövetelmények:  Írásbeli vizsga E-learning felületen gyakorlatok anyagából. A gyakorlatok összefoglaló anyaga a hallgatók számára elérhető az E-learning felületen. A tesztkérdéseket (egyszerű választás, 4 lehetséges válaszból egy helyes válasz kiválasztása) a képzésben résztvevő klinikák és tanszékek állítják össze.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa: Tesztvizsgán elért eredmény alapján: 90% felett jeles, 80-89% jó, 70-79% közepes, 60-69% elégséges, 60% alatt elégtelen

A vizsgára történő jelentkezés módja: Neptun rendszeren keresztül

A vizsga megismétlésének lehetőségei: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom:
A tananyag az E-learning felületen érhető el a hallgatók számára: https://itc.semmelweis.hu/moodle/
A hallgatók az oktatásban résztvevő klinikák és tanszékek honlapján további segédanyagokat, jegyzeteket, tankönyvi és szakirodalmi hivatkozásokat találnak.