Tisztelt Pácienseink !

Klinikánk ambulanciáján, figyelembe véve a 2020.03.14-én kiadott 10/2020. (III.14) EMMI rendeletet, jelenleg csak sürgősségi ellátást tudunk biztosítani.

 

A Fogorvostudományi Kar Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján évente több mint 44 ezer beteget látnak el, 1400 arc- állcsont sebészeti műtétet végeznek.

Szakmai profilok

Dentoalveoláris sebészet: Dentális implantológia, preprotetikai műtétek, csontpótló eljárások, áttörésükben visszamaradt fogak műtéti úton történő eltávolítása, fogmegtartó kezelések, bölcsességfogak sebészete

Maxillofaciális sebészet: Traumatológia, a fej-nyak régióban előforduló jó- és rosszindulatú daganatok sebészi ellátása, rosszindulatú daganatos elváltozások szisztémás és intraarteriális kemoterápiája, plasztikai és rekonstrukciós műtétek; arc-, állcsontrezekciók, rekonstrukciós műtétek; auto-, allotranszplantáció, mikrosebészet, disztrakciós oszteogenezis, orthodontiai műtétek, nyálmirigyek konzervatív és sebészi kezelése, idegsérülések primer és szekunder sebészi ellátása, arc, állcsontok fejlődési rendellenességeinek sebészete, arcfájdalmak kezelése, speciális röntgendiagnosztikai eljárások a fej-nyak régióban, különös tekintettel a Cone Beam CT-re