Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Implantológia kollokvium témák

 1. Az orális implantológia története. Az implantátumok, az implantációs rendszerek fejlődése.
 2. Az implantátumok anatómiai lokalizáció szerinti felosztása. Enossalis implantátumok.
 3. Az implantációs fogpótlások indikációi, kontraindikációi
 4. Implantológiai diagnosztika. Rtg. diagnosztika. Modell analízis. Sebészi sablonok készítése.
 5. Implantátumok behelyezésének általános műtéttechnikai feltételei. Az implantáció műtétének fázisai.
 6. Egy és kétfázisú implantációs műtét. Előnyök, hátrányok. Az implantátumok behelyezésének lehetséges időpontjai. Előnyök, hátrányok.
 7. Bioanyagok, biokompatibilitás. A csontintegráció fogalma, jelentősége a fogászati implantológiában.
 8. Az implantátumok felületének szerepe a csontintegrációban.
 9. Az implantátum körüli gingivális zárás morfológiája és klinikai jelentősége.
 10. Az implantációs fogpótlások terhelhetőségét befolyásoló tényezők. Terhelési protokollok.
 11. Az implantációs fogpótlások biomechanikája: Az implantátum és a fogpótlás kapcsolatának biomechanikai szerepe.
 12. Az implantátumok felületének szerepe a csontintegrációban. A felület morfológiáját alakító eljárások, vizsgáló módszerek.
 13. Implantátumokra helyezhető protetikai fejek típusai. Implantációs fogpótlások lenyomat vételi technikái.
 14. Implantátumokra készíthető fogpótlások típusai. Előnyök, hátrányok.

 

Rövid vizsgakérdések

 1. Hogyan tudná értékelni a modern implantációs fogpótlások sikerességét?
 2. Milyen eljárások, próbálkozások előzték meg a modern implantológiát?
 3. Melyik volt az első biokompatibilis fémötvözet
 4. Mi volt a subperiostealis implantátum lényege?
 5. Mik voltak a subperiostealis implantátumok sikertelenségének az okai?
 6. Ki alkalmazta először a penge típusú implantátumokat?
 7. Mi volt a „pseudo-parodoncium” fogalma az orális implantológiában?
 8. Ki fedezte fel és írta le először a csontintegrációt?
 9. Mikortól számítjuk a modern implantológiát?
 10. Melyek voltak a modern implantológia fejlődésének szakaszai?
 11. Mit értünk implantációs rendszer fogalmán?
 12. Mi az intramucosus implantátum?
 13. Mi a transmandibularis implantátum?
 14. Mi a transdentalis implantátum?
 15. Hogyan lehet felosztani az enossalis implantátumokat?
 16. Mi a penge típusú implantátumok leggyakoribb indikációja?
 17. Miért szorult vissza a penge implantátumok használata a klinikumban?
 18. Melyek a körszimmetrikus formájú implantátumok előnyei?
 19. Milyen körszimmetrikus formájú implantátumokat ismer?
 20. Hogyan lehet felosztani a csavarimplantátumokat?
 21. Melyek az implantáció legfontosabb indikációi?
 22. Mely fogak helyére történik leggyakrabban implantátum behelyezés?
 23. Milyen osztályokba sorolhatjuk a kontraindikációkat?
 24. Milyen módon befolyásolja a cukorbetegség az implantációs tevékenységeinket?
 25. Az osteoporózis melyik fajtája lehet akadálya az implantációnak?
 26. Hogyan befolyásolja a dohányzás, alkoholizmus és a drogfogyasztás a csontintegrációt?
 27. Milyen helyi kontraindikációk akadályozhatják meg az implantológiai beavatkozásainkat?
 28. Mit tudunk a titán metallózísáról, allergizáló hatásáról?
 29. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D1 csontminőségre?
 30. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D2 csontminőségre?
 31. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D3 csontminőségre?
 32. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D4 csontminőségre?
 33. Miért kell OP, golyós sablont készítenünk?
 34. Milyen esetben ajánlott a CT röntgen diagnosztika?
 35. Miért kell sebészi sablont készítenünk és mi a lényege?
 36. Mit vizsgálhatunk a modellanalízis során? 
 37. Az implantátum gyógyulásának szempontjából milyen műtéti módszereket ismer?
 38. Az implantációs műtétnek milyen szakaszai vannak?
 39. Mi az implantátumok behelyezésekor az egymástól és a szomszédos fogaktól mért ajánlott, minimális távolság?
 40. Mit jelent az implantátumok primer stabilitása?
 41. Mi az implantátum műtéti felszabadításának a lényege?
 42. Milyen lehetséges időpontjai vannak az implantációnak, a fogelvesztést követően?
 43. Mik az azonnali implantációnak az előnyei és hátrányai?
 44. Mik a késleltetett implantációnak az előnyei és a hátrányai?
 45. Mi a korai és a késői típusú implantáció között a kezelési terv szempontjából a különbség?
 46. Mik a késői típusú implantációnak az előnyei és a hátrányai?
 47. Mik a fogászati implantátumok sikerességének alapvető feltételei?
 48. Mi a biokompatibilitás?
 49. Mi a biomechanikai funkcióképesség?
 50. Mit nevezünk biotolerans anyagoknak?
 51. Mit nevezünk bioinert anyagoknak?
 52. Mit nevezünk bioaktív anyagoknak?
 53. Melyik a legáltalánosabb használt titán ötvözet?
 54. Mi a csontintegráció?
 55. Melyek a csontintegráció feltételei?
 56. Mire alkalmazzuk a bioaktív anyagokat?
 57. Miért fontos az „ideális morfológia” kutatása?
 58. Mit jelent a makro és mikroporózitás fogalma?
 59. Milyen paraméterekkel lehet egy adott felületi morfológiát jellemezni?
 60. Mit jelent a Bone-Implant Contact (BIC)?
 61. Mit tud a Titán Plazma Spray eljárásról?
 62. Mit tud a homokfúvásról?
 63. Mit tud a lézeres felületkezelésről?
 64. Mit tud az SLA felületről?
 65. Milyen kutatási módszerekkel vizsgálható a felület kialakítás sikeressége? 
 66. Milyen technikai lehetőségei vannak az implantátum műtéti felszabadításának?
 67. Milyen morfológiai részekből áll az implantátum körüli gingivális zárás?
 68. Mi a „biológiai  szélesség” fogalma?
 69. Milyen klinikai jelentősége lehet az implantátum körüli biológiai szélességnek?
 70. Mi a progresszív csontintegráció?
 71. Mi a progresszív csontintegráció klinikai jelentősége?
 72. A csontintegráció hosszútávú fennmaradásának melyek a feltételei?
 73. Milyen tényezők befolyásolják az implantátumok terhelhetőségét?
 74. Milyen időpontokban terhelhetjük az implantátumokat?
 75. Mik az azonnali terhelés előnyei, hátrányai?
 76. Mi a csontszövet által tolerálható „mikromozgás” mértéke?
 77. Milyen tényezők befolyásolják az implantátumok azonnali terhelését?
 78. Mi a primer stabilitás fogalma, és jelentősége?
 79. Mit jelent az implantátumok korai terhelése?
 80. Miért nem használjuk már az aluminium-oxid kerámia implantátumokat?
 81. Hogyan rangsorolná az enossalis implantátumok teherviselő képességét a formájuk?
 82. A biomechanikában használt fizikai fogalmak meghatározása?
 83. Melyek a klinikai gyakorlatban is használható biomechanikai vizsgálómódszerek?
 84. Melyek az implantációs fogpótlás készítésének biomechanikai alapelvei?
 85. Mi a jelentősége a periimplantáris csontszövetben kialakuló mechanikai feszültségeknek?
 86. Mi a különbség a fogak és az implantátumok között biomechanikai szempontból?
 87. Mi a forgatónyomaték jelentősége, hogyan csökkenthetjük a fellépő forgatónyomatékot?
 88. Hogyan befolyásolja az implantátum formája az implantátum hosszú távú sikerét?
 89. Mi az erőtörők koncepciójának elvi alapja, hogyan ítélhető meg klinikai jelentőségük?
 90. Mi a biomechanikai különbség a cilindrikus és a csavarimplantátumok között?
 91. Mit jelent a reaktív és terápiás biomechanika fogalma?
 92. Mi az ínyformálók sebészi, protetikai szerepe?
 93. Mi jellemzi az egyrészes implantátum fejeket?
 94. Hogyan biztosítható az implantátum fejek elfordulás gátlása?
 95. Hogyan tudjuk az implantátumok tengelyeltérését protetikailag korrigálni?
 96. Mi jellemző a cirkóniumból készült implantátum fejekre?
 97. Mi a lényeges különbség a lenyomatvétel szempontjából a hagyományos és az implantációs protetika között? /direkt, indirekt eljárás/
 98. Hogyan jellemezné az implantátum vagy az implantátum fej szintjén végzendő minta készítést?
 99. Mi a lényege a zárt és a nyitott kanalas lenyomati technikának?
 100. A rögzített fogpótlásnak milyen típusai ismerjük?
 101. Melyek a cementtel rögzített fogpótlás előnyei?
 102. Melyek a cementtel rögzített fogpótlás hátrányai?
 103. Melyek a csavarral rögzített fogpótlás előnyei?
 104. Melyek a csavarral rögzített fogpótlás hátrányai?
 105. A kivehető implantációs fogpótlásnak milyen típusai lehetnek?