Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 25.
18431 Összes oltás
7515 Beoltott Semmelweis Polgár

Implantológia
Szigorlati vizsga témák

1. Az orális implantológia története. Az implantátumok, az implantációs rendszerek fejlődése.
2. Az implantátumok anatómiai lokalizáció szerinti felosztása. Enossalis implantátumok.
3. Az implantációs fogpótlások indikációi, kontraindikációi.
4. Implantológiai diagnosztika. Rtg. diagnosztika. Modell analízis. Sebészi sablonok készítése.
5. Bioanyagok, biokompatibilitás. A csontintegráció fogalma, jelentősége a fogászati implantológiában.
6. Az implantátumok felületének szerepe a csontintegrációban. A felület morfológiáját alakító eljárások, vizsgáló módszerek.
7. Az implantátum körüli gingivális zárás morfológiája és klinikai jelentősége.
8. Az implantációs fogpótlások biomechanikája: Az implantátum biomechanikai szerepe.
9. Az implantációs fogpótlások biomechanikája: Az implantátum és a fogpótlás kapcsolatának biomechanikai szerepe.
10. Az implantációs fogpótlások tervezése.
11. Implantátumok behelyezésének általános műtéttechnikája. Az implantáció lehetséges időpontjai.
12. Az implantátumok műtéti technikája és terhelhetőségük összefüggései.
13. Az implantációs fogpótlások sebészetének esztétikai szempontjai.
14. A csontregeneráció biológiája.
15. A csontpótlás elvi lehetőségei.Csontpótló anyagok. Irányított csontregeneráció /GBR/.
16. Csontátültetetés nélkül végezhető, csontpótló műtéti eljárások.
17. Oszteoindukció lehetőségei a csontpótlásban.
18. Csontátültetés. Műtéti technikák. Disztrakciós oszteogenezis.
19. Implantátumokra készíthető fogpótlások típusai. Előnyök, hátrányok.
20. Implantátumokra helyezhető protetikai fejek típusai. Implantációs fogpótlások lenyomatvételi technikái.
21. Brånemark, Replace implantációs rendszerek jellemzése.
22. ITI-Straumann implantációs rendszer jellemzése.
23. Egy fog hiányának implantációs fogpótlása. Sebészi, protetikai szempontok.
24. Sorvégi foghiányok implantációs fogpótlásai a felső és alsó állcsonton. Sebészi, protetikai szempontok.
25. Teljesen fogatlan állcsontok implantációs fogpótlásai. Sebészi, protetikai szempontok.
26. Az implantációs fogpótlások szövődményei. Korai: műtéti szövődmények. Késői: biológiai, mechanikai szövődmények.
27. Az implantációs fogpótlások parodontológiai vonatkozásai.
28. Implantációs fogpótlások tervezésének gyakorlati szempontjai. Az implantátumok „ kulcs poziciói”.
29. Sinus-lift műtéti technikájának variációs lehetőségei. Nehézségek, szövődmények.
30. Vázold fel az irányított implantációs sebészet menetét!

Rövid kérdések:

1. Milyen eljárások, próbálkozások előzték meg a modern implantológiát?
2. Melyik volt az első biokompatibilis fémötvözet?
3. Mi volt a subperiostealis implantátum lényege?
4. Mik voltak a subperiostealis implantátumok sikertelenségének az okai?
5. Ki alkalmazta először a penge típusú implantátumokat?
6. Mi volt a „pseudo-parodoncium” fogalma az orális implantológiában?
7. Ki fedezte fel és írta le először a csontintegrációt?
8. Mikortól számítjuk a modern implantológiát?
9. Melyek voltak a modern implantológia fejlődésének szakaszai?
10. Mit értünk implantációs rendszer fogalmán?
11. Mi az intramucosus implantátum?
12. Mi a transmandibularis implantátum?
13. Mi a transdentalis implantátum?
14. Hogyan lehet felosztani az enossalis implantátumokat?
15. Mi a penge típusú implantátumok leggyakoribb indikációja?
16. Miért szorult vissza a penge implantátumok használata a klinikumban?
17. Melyek a körszimmetrikus formájú implantátumok előnyei?
18. Milyen körszimmetrikus formájú implantátumokat ismer?
19. Hogyan lehet felosztani a csavarimplantátumokat?
20. Melyek az implantáció legfontosabb indikációi?
21. Mely fogak helyére történik leggyakrabban implantátum behelyezés?
22. Milyen osztályokba sorolhatjuk a kontraindikációkat?
23. Milyen módon befolyásolja a cukorbetegség az implantációs tevékenységeinket?
24. Az osteoporózis melyik fajtája lehet akadálya az implantációnak?
25. Hogyan befolyásolja a dohányzás, alkoholizmus és a drogfogyasztás a csontintegrációt?
26. Milyen helyi kontraindikációk akadályozhatják meg az implantológiai beavatkozásainkat?
27. Mit tudunk a titán metallózísáról, allergizáló hatásáról?
28. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D1 csontminőségre?
29. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D2 csontminőségre?
30. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D3 csontminőségre?
31. Állcsontok melyik részén található és mi jellemző a D4 csontminőségre?
32. Miért kell OP, golyós sablont készítenünk?
33. Milyen esetben ajánlott a CT röntgen diagnosztika?
34. Miért kell sebészi sablont készítenünk és mi a lényege?
35. Mit vizsgálhatunk a modellanalízis során?
36. Milyen lehetséges időpontjai vannak az implantációnak, a fogelvesztést követően?
37. Mik az azonnali implantációnak az előnyei és hátrányai?
38. Mik a késleltetett implantációnak az előnyei és a hátrányai?
39. Mi a korai és a késői típusú implantáció között a kezelési terv szempontjából a különbség?
40. Mik a késői típusú implantációnak az előnyei és a hátrányai?
41. Az implantátum gyógyulásának szempontjából milyen műtéti módszereket ismer?
42. Az implantációs műtétnek milyen szakaszai vannak?
43. Mi az implantátumok behelyezésekor az egymástól és a szomszédos fogaktól mért ajánlott, minimális távolság?
44. Mi az implantátum műtéti felszabadításának a lényege?
45. Hogyan tudja összehasonlítani a lágyrészek gyógyulása szempontjából a különböző műtéti technikákat?
46. Mik a fogászati implantátumok sikerességének alapvető feltételei?
47. Mi a biokompatibilitás?
48. Mi a biomechanikai funkcióképesség?
49. Mit nevezünk biotolerans anyagoknak?
50. Mit nevezünk bioinert anyagoknak?
51. Mit nevezünk bioaktív anyagoknak?
52. Melyik a legáltalánosabb használt titán ötvözet?
53. Mi a csontintegráció?
54. Melyek a csontintegráció feltételei?
55. Mire alkalmazzuk a bioaktív anyagokat?
56. Milyen technikai lehetőségei vannak az implantátum műtéti felszabadításának?
57. Milyen morfológiai részekből áll az implantátum körüli gingivális zárás?
58. Mi a „biológiai szélesség” fogalma?
59. Milyen klinikai jelentősége lehet az implantátum körüli biológiai szélességnek?
60. Mi a progresszív csontintegráció?
61. Mi a progresszív csontintegráció klinikai jelentősége?
62. A csontintegráció hosszútávú fennmaradásának melyek a feltételei?
63. Milyen tényezők befolyásolják az implantátumok terhelhetőségét?
64. Milyen időpontokban terhelhetjük az implantátumokat?
65. Mik az azonnali terhelés előnyei, hátrányai?
66. Mi a csontszövet által tolerálható „mikromozgás” mértéke?
67. Milyen tényezők befolyásolják az implantátumok azonnali terhelését?
68. Mi a primer stabilitás fogalma, és jelentősége?
69. Mit jelent az implantátumok korai terhelése?
70. Miért nem használjuk már az aluminium-oxid kerámia implantátumokat?
71. Hogyan rangsorolná az enossalis implantátumok teherviselő képességét a formájuk szerint?
72. A biomechanikában használt fizikai fogalmak meghatározása?
73. Melyek a klinikai gyakorlatban is használható biomechanikai vizsgálómódszerek?
74. Melyek az implantációs fogpótlás készítésének biomechanikai alapelvei?
75. Mi a jelentősége a periimplantáris csontszövetben kialakuló mechanikai feszültségeknek?
76. Mi a különbség a fogak és az implantátumok között biomechanikai szempontból?
77. Mi a forgatónyomaték jelentősége, hogyan csökkenthetjük a fellépő forgatónyomatékot?
78. Hogyan befolyásolja az implantátum formája az implantátum hosszú távú sikerét?
79. Mi az erőtörők koncepciójának elvi alapja, hogyan ítélhető meg klinikai jelentőségük?
80. Mi a biomechanikai különbség a cilindrikus és a csavarimplantátumok között?
81. Mit jelent a reaktív és terápiás biomechanika fogalma?
82. Miért fontos az „ideális morfológia” kutatása?
83. Mit jelent a makro és mikroporózitás fogalma?
84. Milyen paraméterekkel lehet egy adott felületi morfológiát jellemezni?
85. Mit jelent a Bone-Implant Contact (BIC)?
86. Mit tud a Titán Plazma Spray eljárásról?
87. Mit tud a homokfúvásról?
88. Mit tud a lézeres felületkezelésről?
89. Mit tud az SLA felületről?
90. Milyen kutatási módszerekkel vizsgálható a felület kialakítás sikeressége?
91. Mi az ínyformálók sebészi, protetikai szerepe?92. Mi jellemzi az egyrészes implantátum fejeket?
93. Hogyan biztosítható az implantátum fejek elfordulás gátlása?
94. Hogyan tudjuk az implantátumok tengelyeltérését protetikailag korrigálni?
95. Mi jellemző a cirkóniumból készült implantátum fejekre?
96. Mit jelent a direkt lenyomatvételi eljárás?
97. Mit jelent az indirekt lenyomatvételi eljárás?
98. Mi a lényege a zárt és a nyitott kanalas lenyomati technikának?
99. Milyen részei lehetnek az implantációs fogpótlásnak?
100. A rögzített fogpótlásnak milyen típusai ismerjük?
101. Melyek a cementtel rögzített fogpótlás előnyei?
102. Melyek a cementtel rögzített fogpótlás hátrányai?
103. Melyek a csavarral rögzített fogpótlás előnyei?
104. Melyek a csavarral rögzített fogpótlás hátrányai?
105. A kivehető implantációs fogpótlásnak milyen típusai lehetnek?
106. Mi az oszteoblasztok szerepe?
107. Mi a növekedési faktorok definíciója?
108. Mik a csontképző fehérjék /BMP-s/?
109. Milyen klinikai felhasználási lehetőségei vannak a növekedési faktoroknak?
110. Melyek a csontújraképződés lépései?
111. Mit jelent a remodeling?
112. Hogyan állitjuk elő a thrombocyta szuszpenziót /PRP/?
113. Milyen szerepet tölt be a génterápia a csontpótlásban?
114. A csontpótlásnak milyen elvi lehetőségei vannak?
115. Mi az osteoconductio fogalma?
116. Mikor kezdték először alkalmazni a csontpótló anyagokat?
117. Melyek a csontpótló anyagok klinikai szempontból fontos tulajdonságai?
118. Melyek a leggyakrabban használt csontpótló anyagok?
119. A csontpótló anyagok klinikai sikere mely két fontos tényezőtől függ?
120. Mi az elve az irányított csontgyógyulásnak?
121. Milyen, a csontpótlásnál alkalmazható, membránokat ismer?
122. Mi a lateralis augmentáció műtétének a lényege?
123. Milyen korlátai vannak a csontpótló anyagok alkalmazásának?
124. Mi az osteoinductio fogalma?
125. Milyen szerepük van a csontképző fehérjéknek /BMPs/?
126. Milyen módon nyerhetünk intraoralisan csontforgácsot?
127. Hogyan állítjuk elő a thrombocyta szuszpenziót /PRP/?
128. Mi a csonttágítás műtéti technikájának a lényege?
129. Mi a sinus-lift műtét, és milyen technikai lehetőségei vannak?
130. Az implantáció időpontja milyen összefüggésben lehet a sinus-lift műtéttel?
131. Mi látszik a csontpótlás jövőbeni lehetőségének?
132. Mik az implantációs protetikai irányelvek parodontális betegek kezelésekor?
133. Hogyan előzhető meg a fogak túlterhelése?
134. Mi az implantáció modern, esztétikai szempontú megközelítése?
135. Miért előnyös az azonnali implantáció?
136. Milyen lehetőség van az interdentális papilla megőrzésére?
137. Milyen lágyrész augmentációs módszereket ismer?
138. Mik az okai az implantátum túlterhelésének?
139. Mik a peri-implantitis etiológiai tényezői?
140. Mik a peri-implantitis korai és késői következményei?
141. Miért fontos implantációt követően a rendszeres fogászati ellenőrzés? Hogyan
kezelhető a peri-implantitis?
142. Milyen tipusú foghiánynál készítünk leggyakrabban koronát implantátumra?
143. Milyen általános protetikai feltételei vannak a korona készítésének?
144. Mi az implantátum fej (protetikai műcsonk) funkciója?
145. A koronák rögzítésének lehetséges formái, a rögzítési mód kiválasztásának szempontjai.
146. Milyen esztétikai szempontokat kell figyelembe venni a koronák készítésekor?
147. Mik azok a lenyomati fejek és mi a szerepük a koronák készítésekor?
148. Milyen módszerrel, milyen anyagokkal készíthető el a lenyomat?
149. Milyen fémötvözeteket és milyen fogszínű anyagokat használnak az implantátumra rögzített koronák készítésekor?
150. Mi a feltétele az implantációs híd készítésének?
151. Hogyan csökkenthető protetikai módszerrel az egyes implantátumokra ható megterhelés?
152. Mi az a „háromláb” behelyezés és milyen előnyökkel jár?
153. Mik a csak implantátumon elhorgonyzott és megtámasztott hidak előnyei és hátrányai?
154. Mik a vegyes elhorgonyzású és megtámasztású hidak előnyei és hátrányai?
155. Milyen feltételek szükségesek a teljes foghiány implantációs protetikai ellátásakor hídpótlás készítéséhez?
156. Mi a mezostruktúra, hogyan készítjük a fogpótlástani gyakorlatban?
157. Mi a mezostuktúrák szerepe az implantációs fogpótlásokon jelentkező erők elosztásában?
158. Mi a mezostruktúra szerepe az implantációs fogpótlás megtámasztásában és elhorgonyzásában?
159. Milyen keresztmetszetűek lehetnek a mezostruktúrák általában, és melyiket mikor alkalmazzuk?
160. Mi a gömbfejes elhorgonyzás, és mi az indikációja?
161. Mik a főbb jellemzői az ITI-Starumann implantációs rendszernek?
162. Formájában, miben különbözik a 3,3 mm Ø NNI implantátum a többi Straumann implantátumtól?
163. Mi a fő indikációja a TE implantátumnak?
164. Mit jelent az SLActive implantátum felület?
165. Mi az újdonság az ITI-Straumann implantátumoknál?
166. Hogyan rögzülnek a protetikai fejek a Straumann implantátumba?
167. Mit jelent az implantátum körüli mucositis?
168. Mit jelent a periimplantitis?
169. Milyen terápiás lehetőségeink vannak a periimplantitisnél?
170. Mi a periimplantitis regenerativ terápiájának az alapja?
171. Mik a leggyakoribb mechanikai komplikációk?
172. Milyen arányba sikeres a sinus-lift műtéti technikája?
173. Milyen műtéti megoldásokat, technikai variációkat ismer a sinus-lifttel kapcsolatban?
174. Milyen előnyei és hátrányai vannak a „hagyományos”, laterális feltárásból végzett sinus-liftnek?
175. Mi lehet az indikációja és hogyan történik a kresztális irányú, oszteotommal kivitelezett sinus-lift?
176. Milyen szövődményeket, nehézségeket ismer a sinus-lift műtéte kapcsán?
177. Mi a jelentősége a platform shiftnek?
178. Hogyan alkalmazható a kónikus maró?
179. Ismertesse a kónusz kapcsolat legfőbb jellemzőit.
180. Mik a Syncone rendszer legfőbb jellemzői és alkalmazási területei?
181. Ismertesse az Expertease navigácós sablon elkészítésének lépéseit.
182. Mik az átvivőkulcs jelentősége?
183. Mik az implantációs tervezés fő szempontjai, (implantátum méretének kiválasztása és elhelyezése)?
184. Milyen diagnosztikus eszközök használatosak és mik a főbb tulajdonságaik?
185. Mi a golyós sablon?
186. Mik a sebészi sablon részei?
187. Milyen megtámasztású sebészi sablonokat ismer, előnyök – hátrányok?
188. Milyen technológiával készülhetnek a sebészi sablonok, előnyök – hátrányok?
189. Vázlatosan írja le a Nobel Guide rendszer használatának lépéseit!
190. Hasonlítsa össze az Expertease és a CoDiagnostix rendszereket!