Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Kedves Hallgatók!

Mint a Szájsebészet és fogászat tantárgy előadója, kérem, engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam, hogy mi, a Fogorvostudományi Kar oktatói miért tartjuk fontosnak, hogy az Általános Orvostudományi Kar hallgatói alapszintű ismereteket szerezzenek fogászati és szájsebészeti kórképek diagnosztizálásáról, kezeléséről,ezen elváltozásoknak az egész szervezetre gyakorolt kihatásáról.

A negyedéves Szájsebészet és fogászat blokk fő célja a leggyakoribb fogászati, szájsebészeti, arc-állcsontsebészeti kórképek, azok legjellemzőbb klinikai tüneteinek, felismerésének, ellátásának bemutatása. Ezen túl fontos a fogorvosi szakmaterületek megismertetése az általános orvostanhallgatókkal, hiszen későbbi orvosi munkájuk során – a medicina bármely területén is dolgozzanak – számtalan összefüggéssel, határterületi kórképpel, diagnosztikus nehézséggel találkozhatnak majd, melyhez az itt megszerzett ismeretek elengedhetetlenek. Az oktatás során a hallgatók megtanulják a szájüregi vizsgálat, sztomato-onkológiai szűrés módszertanát, a gyakorlatokon hangsúlyosan foglalkoznak az általános orvostudomány szakágainak fogászati és szájsebészeti (szájüregi) összefüggéseivel. Kiemelten fontos, hogy a jövő orvosai tisztában legyenek azzal, hogy az egyes kórképeknek milyen szájüregi tünetei lehetnek, illetve, hogy bizonyos fogászati-szájüregi betegségek milyen szisztémás betegségek kiindulópontjai lehetnek.

Praktizáló orvosként képesek lesznek, a szájüregi- fej-nyaki képletek vizsgálatára, az ott észlelt elváltozások, megváltozott funkciók értékelésére, a gyógyulást célzó diagnosztikus és terápiás folyamatok elindítására. Az orvostudományt napjainkban meghatározó preventív szemléletnek megfelelően képesek lesznek a fogak (szájüreg) területéről kiinduló, de szisztémás kihatással bíró betegségek megelőzésére, korai felismerésére.

Csak példaképpen sorolunk fel pár szájüregi eltérést és azok diagnosztikai és kezelési kapcsolatát a társszakmákkal. A felsorolásból jól látható, hogy az egyes fogászati-szájsebészeti kórképek messze túlmutatnak a klinikáink (FOK) által képviselt szakterületeken.

Ajak-szájpadhasadékok – Gyermeksebészet, Fül-Orr-Gégészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Neonatológia
Arcüreg megbetegedései – Fül-Orr-Gégészet
Allergiás kórképek – szájnyálkahártya/bőr megbetegedései – Bőrgyógyászat, Belgyógyászat, Allergológia, Immunológia
Fogászati gócok – Gócbetegségek – Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Rheumatológia, Nephrológia, Urológia, Fül-Orr-Gégészet
Vérzékeny betegek ellátása – Belgyógyászat, Haematológia
Fej-nyaki képalkotás – Radiológia
Altatásban végzett beavatkozások – Anaesthesiologia, Intenzív terápia, Belgyógyászat
Gyulladásos kórképek, szeptikus állapotok – Intenzív terápia, Infektológia, Mikrobiológia
Daganatos betegségek a szájüreg fej-nyak területén – Onkológia, Onkoradiológia, Érsebészet, Idegsebészet, Sebészet, Rehabilitáció, Hospice, Pathológia
Fogászati – szájsebészeti ellátás az időskorban – Gerontológia
A fogak, arc-állcsontok, lágyrészek sérülései – Traumatológia
Arcfájdalmak – Neurológia
Az orbitát érintő gyulladás és sérülés következményeként kialakuló kórképek – Traumatológia, Szemészet
Az orofaciális régióból eltávolított szövetminták vizsgálata – Pathológia, Mikrobiológia
Teljes vagy részleges fogatlanság – Temporomandibuláris ízületi panaszok – fejfájás – Neurológia, Gasztroenterológia

A fenti felsorolásból jól látható, hogy egy kórképek milyen sokrétű együttműködést feltételeznek a legkülönbözőbb orvosi szakterületek között.

Kedves Hallgatók!

Kérem, hogy tekintsenek erre a tantárgyra, illetve a Fogorvosi Kar 6 tanszéke, szakterülete által megtartott gyakorlatokra úgy, hogy – orvosi pályájuk során bármelyik szakterületet választva – az itt megszerzett impressziókra, ismeretekre biztosan szükségük lesz a későbbiekben.

3 oktatási nap alatt nem tudjuk a szakterületeinket tematikusan, A-Z-ig bemutatni, azt szóbeli vizsgán számon kérni. Éppen ezért az E-learning felületen összeállítottunk egy tananyagot (diasorokat), melyek szövegrészei egyértelműen, jól meghatározottan, érthetően jelennek meg a tesztkérdésekben. Szintén az E-learning felületen helyeztük el a hallgatók számára ajánlott tankönyvek jegyzékét, amennyiben valaki mélyebb ismereteket szeretne szerezni valamely témában.

Oktatóink odafigyelnek arra, hogy a gyakorlaton, a betegvizsgálat során fókuszáltan olyan témák kerüljenek átbeszélésre, melyek szorosan kapcsolódnak az általános orvosi gyakorlathoz.

Remélem, hogy a fenti információk segítik majd Önöket abban, hogy az 1 hetes blokk alatt érdeklődéssel és elfogadással forduljanak a tantárgy felé.

Baráti üdvözlettel:

Dr. Németh Zsolt
egyetemi docens
tanszékvezető
tantárgyi előadó