Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

Tisztelt Hallgatók!

A Dékán Úr utasítása szerint a hétfőn kezdődő szorgalmi időszakban a gyakorlatok személyes formában folynak majd. Az utastíás szerint kerül sor a Szájsebészet és fogászat tantárgy gyakorlataira is. A gyakorlatok az előzetesen kiadott blokkosított oktatásnak megfelelő turnusbeosztást fogják követni.

Az 1 hetes blokk időbeli beosztása a következő:

1 hét oktatás blokkosítva

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

de. 8:00-11:30 (fél óra szünettel)

oktatás

oktatás

kötelező szabadnap

oktatás

oktatás

ebédszünet (11:30-12:30)

szünet

szünet

szünet

szünet

du. 12:30-16:00 (fél óra szünettel)

oktatás

oktatás

oktatás

vizsga

 

Az adott hét gyakorlatainak hallgatóit 6 további kisebb csoportba (2-4 fő) osztjuk. Kar által oktatott 6 szakmaterület tartja a gyakorlatokat.  A hallgatók 2-4 fős kis csoportjai hétfőn, kedden és csütörtökön forgó rendszerben vesznek részt a Fogorvostudományi Kar hat klinikája által tartott gyakorlatokon:

A 2-4 fős hallgatói csoportok forgó rendszerének beosztása:

2-4 fős csoportok forgó rendszerű gyakorlatának beosztása

 

hétfő délelőtt

hétfő délután

kedd délelőtt

kedd délután

csütörtök délelőtt

csütörtök délután

A

konzerváló fogászat

konzerváló fogászat

parodontológia

arc-állcsont-szájsebészet

gyermekfogászat és fogszabályozás

orális diagnosztika

B

fogpótlástan

fogpótlástan

arc-állcsont-szájsebészet

parodontológia

orális diagnosztika

gyermekfogászat és fogszabályozás

C

gyermekfogászat és fogszabályozás

orális diagnosztika

konzerváló fogászat

konzerváló fogászat

parodontológia

arc-állcsont-szájsebészet

D

orális diagnosztika

gyermekfogászat és fogszabályozás

fogpótlástan

fogpótlástan

arc-állcsont-szájsebészet

parodontológia

E

parodontológia

arc-állcsont-szájsebészet

gyermekfogászat és fogszabályozás

orális diagnosztika

konzerváló fogászat

konzerváló fogászat

F

arc-állcsont-szájsebészet

parodontológia

orális diagnosztika

gyermekfogászat és fogszabályozás

fogpótlástan

fogpótlástan

A forgó rendszerű oktatásban résztvevő klinikák és tanszékek:
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika – arc-állcsont-szájsebészet gyakorali rész
Konzerváló Fogászati Klinika – konzeráló fogászat gyakorali rész
Fogpótlástani Klinika – fogpótlástan gyakorali rész
Parodontológiai Klinika – parodontológia gyakorali rész
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika – gyermekfogászat és fogszabályozás gyakorlati rész
Orális Diagnosztikai Tanszék – orális diagnosztika gyakorali rész

A hallgatók az adott napon reggel 07.45-kor, illetve délután 12.15-kor vegyék föl a köpenyeket. A ruhatár a Szentkirályi utca 47. sz. alatt a földszint 008-as helyiségben, az aula jobb oldalán van, a Mária utca 52. sz. alatt a földszinti tanterem melletti előtérben található. 

Ezt követően 08.00 órakor a hallgatók, a beosztás szerint az alábbi helyeken jelentkeznek:
Fogpótlástani Klinika: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47., VI.emelet, Titkárság
Konzerváló Fogászati Klinika: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47., 1. emeleten a 114-es kezelőben
Parodontológiai Klinika: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47., IV. emelet, 412. szoba, Felvételi Iroda
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47., V. emelet, Titkárság
Orális Diagnosztika Tanszék: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 47., 3. emelet 331. szoba. Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs vagy Dr. Simonffy László vagy Dr. Trimmel Bálint 
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika:1085 Budapest, Mária utca 52. I. emelet, Titkárság

A gyakorlatokon a gyakorlatvezetők jelenléti ívet vezetnek, a gyakorlatok 75%-án a részvétel kötelező. 

A vizsga teszt formában történik az E-learning felületen A vizsgát pénteken este 7 és 8 óra között lehet teljesíteni. A vizsga során 45 egyszerű választásos kérdésre kell 45 perc alatt a helyes választ megadni. A tesztvizsga végén a hallgató fogja látni az elért pontszámot és az érdemjegyet. A tesztek kiértékelése és az érdemjegyek megállapítása a következőképpen történik: 
90% felett jeles, 80-89% jó, 70-79% közepes, 60-69% elégséges, 60% alatt elégtelen.

Az E-learning felületre történő regisztrálás, feljelentkezés, illetve az internetes elérés biztosítása a hallgató feladata.

A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlatok 75%-án történő részvétel, melyet az egyes tanszékek igazolnak. A vizsga anyaga az E-learning felületen található meg.

Bármilyen oktatást vagy tananyagot érintő módosítás esetén Neptun rendszeren vagy E-learning felületen keresztül értesítést küldünk, ennek nyomonkövetése, az üzenetek tartalmának időbeni megismerése a hallgató feladata. 

A kiscsoportok (A,B, C, D, E, F) hallgatói beosztását a tárgyjeletkezés lezártát követően küldjük, külön e-mailben.

Dr. Németh Zsolt 

tanszékvezető egyetemi docens