A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE

A tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások fajtái iskolánkban:

 • felzárkóztató foglalkozás (korrepetálás)
 • egyéni foglalkozás
 • szakkör
 • sportkör
 • érettségi előkészítő (fakultáció)

A tanórán kívüli foglalkozások rendje

 • A tanórán kívüli foglalkozások – a diákokkal való egyeztetés alapján – általában a tanítás után kezdődnek. Indokolt esetben a 0. órában is tartható tanórán kívüli foglalkozás.
 • A tanórán kívüli foglalkozások 45 percesek.
 • A pedagógusok – egymás közötti időpont-egyeztetéssel – lehetőség szerint biztosítják a tanulók számára, hogy több délutáni foglalkozást is igénybe vehessenek.
 • A tanórán kívüli foglalkozások időpontját beíratjuk az ellenőrzőbe.
 • A tanórán kívüli foglalkozásokat minden olyan tanuló ingyenesen veheti igénybe, akinek nem kell térítési vagy tandíjat fizetnie.
 • A tanuló a nem kötelező tanórán kívüli foglalkozásokon – ha ezekre jelentkezett és felvételt nyert – köteles megjelenni, illetve mulasztását a házirendben előírt módon igazolni.