HAGYOMÁNYAINK

Minden iskolai közösség létét meghatározza a múltja, az évek alatt kialakult hagyományok, értékek megőrzése, ezért kiemelt feladatunknak tartjuk ezek ápolását, továbbfejlesztését és az újabb közösségteremtő lehetőségek keresését.

Semmelweis-nap

Iskolánk, amely immár csaknem ötvenéves múltra tekint vissza, 1970-ben vette fel az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak a nevét. Hagyományaink közül kiemelkedik névadónk emlékének, szellemiségének ápolása. Minden év szeptember 29-én, a Semmelweis-nap keretében ünnepi megemlékezést tartunk, és az osztályok megkoszorúzzák névadónk mellszobrát, melyet 1973-ban avattak fel (Farkas Ádám szobrászművész alkotása).

Ezen a napon hirdetjük ki a Semmelweis-pályázat témáit, amelyek általában egészség- és környezetvédelmi témakörökhöz kapcsolódnak. 

Semmelweis-hét

Minden év októberében megrendezzük a Semelweis-hetet, amely az évek során jelentős változásokon ment keresztül, alkalmazkodva az iskola képzési profiljának bővüléséhez. Míg régebben elsősorban az egészségnevelési témákra koncentráltunk, újabban a környezetvédelem is hangsúlyossá vált. A Semmelweis-héten tartjuk a sportdélutánt, amelyen a tanárok és a diákok mérik össze erejüket röplabdában és kosárlabdában. (Iskolánkban sok a fiatal tanár, ezért nem mindig a diákok győznek!) 

A Semmelweis-héten a gólyák állnak a középpontban. Minden napra kitűznek számukra valamilyen „próbát”, például különböző produkciókat kell bemutatniuk (tánc, ének, paródia stb.), vagy tréfás feladatokat megoldaniuk (jelmezbe öltözés, zöldségszobrászat stb.), és a felsőbb évfolyamosok pontozzák a teljesítményüket. 

A Semmelweis-hetet az iskolanap zárja, ezt minden évben különböző formában szervezzük meg. Az osztályok – forgószínpadszerűen – különböző, igen változatos témákat felölelő foglalkozásokon vesznek részt (egészségnevelés, párkapcsolatok, konfliktuskezelés, környezetvédelem stb.). 

Az iskolanapot este a gólyabál zárja, amely a kilencedikesek tréfás vetélkedőjével indul, s itt dől el véglegesen, melyik osztály tulajdonába kerül – legalábbis egy évre – az „iskolagólya”, majd diszkó következik – a tanárok legnagyobb örömére.

Mikulásnap

Kedves mozzanata az iskola életének a mikulásnap, amikor reggel a Mikulás és krampuszok fogadják az érkezőket – mindenkit szaloncukorral megajándékozva. Délután az iskolai dolgozók gyerekeit várja a Mikulás: a szervező osztály bábjátékot mutat be, és az ajándékcsomagok átadása után kezdődik a játszóház (arcfestés, vetélkedők stb.). 

Iskolai karácsony

A téli szünet előtti utolsó napon minden osztály meghitt ünnepséget tart, amelyen a diákok megajándékozzák egymást. Az osztálykarácsonyok után egy közös fa mellett gyűlik össze az egész iskola, és a műsor után rengeteg ajándék talál gazdára, de főleg: együtt ünnepelünk.

Valentin-nap

2005 óta hagyomány iskolánkban a Valentin-nap megünneplése. Az iskola minden diákja és dolgozója kap egy számmal ellátott piros szívet, ezt pár napig viselnie kell, és a „szeretetdobozokba” bedobva üzeneteket lehet küldeni egymásnak, amelyeket a szervező osztály Valentin-napon továbbít a „címzetteknek” a számok alapján.

Farsangi bál

Szintén 2005 óta szervezzük meg a farsangi bált, amelyen nem is a tánc a lényeg, hanem a különböző témákban kitűzött jelmezek versenye. A bálon a résztvevők szavazatai alapján megválasztják a bálkirálynőt és farsang hercegét.

Ballagás

A ballagási ünnepségen a diákönkormányzat javaslata és a nevelőtestület döntése alapján Semmelweis-érmet kap az a végzős tanuló, aki négy évig kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett. (A plakett készítője Kis Nagy András éremművész, a díj először 1969-ben került átadásra.) Az érmet nyert tanuló fényképét elhelyezzük az iskola « büszkeségeink » tablóján.

A ballagás végén a végzős diákok az „Egyszer véget ér a lázas ifjúság” énekszám alatt  elengedik a lufit, így fejezve ki, hogy számukra elkezdődött a „szabadság”.

Szalagavató bál

A szalagavató bált általában november közepén rendezzük meg a pestszentimrei Sportkastélyban. A szalagok feltűzése után minden osztály előad egy saját táncszámot, és a bált a végzősök össztánca zárja, amikor 70-80 pár impozáns koreográfia szerint lejt a keringő dallamára

Ünnepélyek

Nemzeti ünnepeinkről is változatos formában emlékezünk meg. A hagyományos ünnepélyek, műsorok mellett az utóbbi években más formáit is keressük a méltó megemlékezésnek, múzeumlátogatást, koszorúzást, iskolai vetélkedőket szervezünk. Minden iskolai ünnepélyen – a műsor befejezése után – a tanulók előtt értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, versenyeredményeit és a jutalmazás soha nem marad el.