„Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben.”

Iskolánkban, amely Kispest csendes, zöldövezeti részén fekszik, 1965-ben indult az oktatás, s mivel kezdetben egészségügyi szakközépiskolaként működtünk, 1970-ben felvettük az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak a nevét. Nevelőtestületünkre mindig is jellemző volt a nyitottság és az innovatív szellem, s nemcsak hogy rugalmasan alkalmazkodunk a külső környezet szüntelenül változó elvárásaihoz, hanem elébe is megyünk a változásoknak. A megújulásra való képességünket bizonyítja, hogy az országban egyedül mi vezettük be 1990-ben az egészségügyi integrált képzést, majd 1995-től bekapcsolódtunk a szakközépiskolai végzettségre épülő HÍD-as ápolóképzésbe. Képzési kínálatunkat 1996-tól gimnáziumi osztályok indításával bővítettük, és sikeres pályázatunknak köszönhetően 1998-ban elkezdődhetett a világbanki modell szerinti oktatás két – humán és környezetvédelmi – szakmacsoportban. Szakközépiskolásaink a négyéves alapozó szakasz után érettségi vizsgára épülő OKJ-képzésben vehettek részt az ápoló vagy a környezetvédelmi technikus szakmát elsajátítva. 

A fővárosi szakképzési rendszer átalakulása iskolánkban is nagy változásokat hozott. A 2006/2007-as tanév végén az együttműködési megállapodás aláírásával létrejöttek a Térségi Integrált Szakképző Központok, amelyekben mi a szakképzési évfolyamra „küldő” iskola szerepét betöltve az egészségügyi szakmacsoport vonatkozásában a „Humán TISZK” (Raul Wallenberg), a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban pedig a „Petrik TISZK” tagja lettünk.  2013. január 1-jétől – amikor az iskolák állami fenntartásba kerültek – nem változott ez a struktúra, de újra lehetőségünk van arra, hogy OKJ-s képzéseket indítsunk.

Az elmúlt évtizedek a folyamatos változások jegyében teltek, iskolánk képzési arculatának hármas irányultsága mégis állandóságot és egyben sokszínűséget mutat: szakközépiskolai tagozatunkon három szakmacsoportban (egészségügyi, környezetvédelmi-vízgazdálkodási, szociális szolgáltatások) folyik szakmacsoportos alapozó oktatás, a szakiskolai tagozaton pedig 2013-tól két szakma, a szociális gondozó és ápoló, illetve a víz- és csatornamű-kezelő indítására kaptunk lehetőséget, valamint esti tagozaton újra elindíthatjuk az ápolóképzést. 

2015. július 1-től hivatalosan tagintézmény lettünk, mégpedig a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája. Ez az intézményi forma 4 év után megváltozott. 2019. augusztus 1-től újabb fenntartóváltásra került sor, melynek következtében szakgimnáziumunk neve is megváltozott. Így lett az új nevünk Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Iskolája. Hiszen az eddigi egészségügyi és szociális ágazat mellé a nagyon népszerű pedagógiai ágazat is csatlakozott.

Tanulóközösségünk összetétele is igen változatos. Hozzánk főleg olyan gyerekek jelentkeznek, akik érettségire épülő szakmát szeretnének választani, illetve akik szakirányú továbbtanulásban gondolkodnak. Általánosságban megállapítható, hogy évről évre szép számmal jönnek hozzánk olyan gyerekek, akiknek közeli rokonai nálunk végeztek, így bepillantást kaphattak az emberekkel való foglalkozás, a számukra nyújtott segítségadás szépségeibe, nehézségeibe. Sokuknál megfigyelhető a korán kialakult szakmai elhivatottság. Ezt bizonyítja diákjaink különböző versenyeken való magas részvételi aránya, és ezeken elért szép eredményeik is.

Személyi és tárgyi feltételeink lehetővé teszik e sokrétű tevékenységrendszer megvalósítását: a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően több szaktanterem, tágas könyvtár, két tornaterem, sportudvar és négy informatikaterem biztosítja a színvonalas oktatást, a szakmacsoportos alapozó gyakorlatok pedig korszerűen felszerelt egészségügyi demonstrációs termekben folynak.

Iskolánkban barátságos és harmonikus légkör uralkodik. A tantestület egy nyitott, állandó megújulásra képes csapat, akik szeretnek itt dolgozni, mert az egyéni képességeket mindenki maximálisan ki tudja bontakoztatni, ötleteihez mindig talál segítő társat. A továbbképzéseken való részvétel igénye az esetek többségében belülről fakad, nagy a belső motiváció és az innovációra való hajlam. Mindenki számára a legfontosabbak a gyermekek, akiknek nevelése, tanítása a fő feladatunk. Márpedig ez nem megy kellő elhivatottság, szakmaszeretet, és nem utolsó sorban a ránk bízott tanulók teljes elfogadása nélkül. A zökkenőmentes munkát nagyban segíti, hogy jelen pillanatban öt munkaközösségünk van, mindegyik fél éves illetve az egész tanévre vonatkozó tervet készít, amelyet a munkaközösség-vezetők ismertetnek a tantestület többi tagjával is. Ez megkönnyíti a célok, feladatok összehangolását.

 

 

Iskolánk nevében a „humán” jelző nemcsak képzési arculatunkra, hanem értékrendünkre is utal: gyermekközpontú iskolaként arra törekszünk, hogy nyugodt, barátságos légkört teremtve, érzelmileg is biztonságot nyújtsunk tanulóink számára. A színvonalas oktatás mellett a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek széles körét biztosítjuk tanulóinknak, a hagyományos felzárkóztató foglalkozásokon és szakkörökön kívül színház- és múzeumlátogatásokat, hétvégi túrákat, nyári táborokat szervezünk, hogy kialakítsuk tanulóinkban az egészséges életmód és a szabad idő kulturált eltöltésének igényét.