TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 6. § (4) bekezdése szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A közösségi szolgálatot az iskola szervezi meg az első három évfolyamon lehetőség szerint arányosan elosztva.

A tanulónak az iskola által kiadott jelentkezési lapon – amely a szülő egyetértő nyilatkozatát is tartalmazza – minden tanév elején nyilatkoznia kell arról, hogy az adott tanévben milyen területen szeretné teljesíteni a közösségi szolgálatot.

A közösségi szolgálat teljesítését az iskola dokumentálja a naplóban, a bizonyítványban és a törzslapban.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos előírásokat részletesen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. §-a tartalmazza.

A közösségi szolgálat a következő területeken végezhető:

 • egészségügyi,
 • szociális és jótékonysági,
 • oktatási,
 • kulturális és közösségi,
 • környezet- és természetvédelmi,
 • katasztrófavédelmi,
 • óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység.

A közösségi szolgálat szabályai:

 • egy alkalommal legalább egy, legfeljebb három órás időtartamban lehet közösségi szolgálatot végezni,
 • egy óra alatt 60 perces közösségi szolgálat értendő (ebbe nem számítható be az utazás ideje),
 • a közösségi szolgálatról a tanuló köteles az iskola által megadott formában naplót vezetni, és azt az érettségi vizsgáig megőrizni.

Egyéb tudnivalók:

 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítésébe bevont szervezetekkel együttműködési megállapodást köt, és ezek a szervezetek gondoskodnak róla, hogy a tanulók tevékenységét mentor segítse és irányítsa. (Ezért a tanulók egyénileg nem vehetnek részt közösségi szolgálaton, és az iskola nem fogadja el az igazolást.)
 • Az iskola minden esetben gondoskodik a pedagóguskíséretről, ha a közösségi szolgálatot külső helyszínen szervezi meg.
 • Mivel a közösségi szolgálatot csak a tanulók szabadidejében (tanítás után vagy hétvégén) lehet teljesíteni, előzetesen tájékoztatjuk a szülőket a pontos helyszínről és időpontról. A tanuló csak akkor vehet részt a közösségi szolgálaton, ha a szülő által aláírt beleegyező nyilatkozatot legkésőbb az adott napon visszahozta az iskolába.