Időszak/
határidő
Feladat
egész hónapban
Az érettségi vizsgákra való felkészítés intenzív szakasza
egész hónapban
Az érettségi és szakmai vizsgák ütemezése, szervezési feladatok
egész hónapban
Pótló orvosi vizsgálatok, a veszélyeztetettek ismételt vizsgálata
egész hónapban
NETFIT mérés
egész hónapban
A ballagás előkészítése, megszerzése
egész hónapban
Végzős évfolyam bizonyítványának, törzslapjának megírása (Osztályfőnöki munkaközösség)
04.03
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
04.04
A szóbeli érettségi tételek leadása
04.05
Az osztályonkénti tankönyvjegyzék összeállítása
04.08-04.10
A felvételi jelentkezések módosításának lehetősége az általános iskolákban
04.08-04.12
Digitális tématét
04.10
Munkaértekezlet – 8:00
04.11
A költészet napja – április 11.
04.11
17:30
Szülői értekezlet a végzős osztályokban
04.12
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
04.12
Iskolavezetőségi megbeszélés:
·         a 10. évfolyam érettségi szint- és tantárgyválasztásának előkészítése
·         a ballagás előkészítése
·         az év végi vizsgák ütemezése, szervezési feladatok
04.16.
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
04.16
Diákközgyűlés
04.17
A Felvételi Központ megküldi az iskolába jelentkezett nyolcadikosok módosított névsorát
04.12
Az írásbeli érettségi vizsga ügyeleti beosztásának elkészítése
04.12
A megbízások elkészítése és átadása az érettségi vizsgákon felügyelői, vizsgáztatói és jegyzői feladatokat ellátó munkatársaknak
04.12
A tankönyvrendelések rögzítése a programban
04.19 – 04.23
Osztályozó vizsgák – előrehozott érettségizőknek
04.22
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi  a Hivatalnak.
04.22 – 04. 26
Fenntarthatósági témahét
04.26
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
04.26
A tankönyvrendelés ellenőrzése és lezárása