Időszak/
határidő
Feladat
egész hónapban
Az érettségi vizsgatárgyak óráinak látogatása a végzős osztályokban
Érettségire való jelentkezések megbeszélése
egész hónapban
A végzős évfolyam közösségi szolgálati füzetének ellenőrzése
egész hónapban
Az összefüggő szakmai gyakorlat tanulói munkaszerződések előkészítése
egész hónapan
A szakmai órák látogatása a 10. évfolyamon
        02.01
Nyílt órák a nyolcadikosok számára
02.01-02.15
Az érettségi vizsgákra és felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés
02.05
Rákellenes világnap 
02.07.
Farsangi mulatság
02.08
Nyílt órák a nyolcadikosok számára
02.09
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
02.12-02.14
Valentin-hét a DÖK szervezésében
02.15
A 2024. évi május – júniusi vizsgaidőszak jelentkezési határideje
02.15
Nyílt órák a nyolcadikosok számára
02.15-02.16
·          A záróvizsgákra való jelentkezés összesítő jelentéseinek elkészítése, 
küldése az OH-nak és a fenntartónak tájékoztatás céljából
·          Az érettségi vizsga igazgatói határozatainak elkészítése
02.16
Iskolavezetőségi megbeszélés
·          a második félév oktatói feladatai a félévi oktatói testületi értekezlet beszámolóinak tükrében
·          a szülői értekezleteken felvetődött javaslatok, problémák, illetve az ezekből adódó feladatok megbeszélése
·          tájékoztatás a végzősök továbbtanulási szándékairól
02.15-02.16
A könyvtár tankönyv-állományának felmérése, a kimutatás elkészítése
02.21.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
A nyolcadikos jelentkezési lapok beérkezése
02.23
Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól