2024. JANUÁR

Időszak/

határidő

Feladat

egész hónapban

·         A végzősök tájékoztatása az érettségi vizsgára való jelentkezésről

·         A 11-es tanulók tájékoztatása az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezésről

·         Pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás

egész hónapban

Felhívni tanulóink figyelmét a javítás, pótlás lehetőségére, (közeledik az első félév vége)

a hónapban

Magatartás, szorgalom első félévre vonatkozó értékelése (Osztályfőnöki munkaközösség)

01.08.

A téli szünet utáni első tanítási nap

01.09-01.10.

Nyílt órák a nyolcadikosok számára

01.09.-01.12.

Az érettségi vizsgára való felkészülés/felkészítés helyzetének felmérése

01.09-05.10

A tanulók fizikai állapotának mérése

01.09-01.10

Nyílt órák a nyolcadikosok számára

01.09 – 01.19

Osztályozó  vizsgák – különbözeti vizsgák

01.15

17:30

Szülői értekezlet

01.11-01.19

Osztálymegbeszélések – tanulmányi munka, jelenléti és munkafegyelem

01. 19

Az első félév vége

01.20

Az általános felvételi eljárás kezdete

01.22

A Magyar Kultúra Napja

01.22 – 01.26

Munkaközösségi megbeszélések és a félévi munka értékelése

01.22-01-26

Osztályozó vizsgák – nem osztályozható tanulóknak

01.22

Osztályozó konferencia

01.25

Iskolavezetőségi megbeszélés:

·         az érettségi vizsgára való felkészülés/felkészítés helyzete

·         tájékoztató az érettségi vizsgára való jelentkezésről

01.26

A félévi bizonyítványok kinyomtatása, kiosztása

A statisztikák elkészítése

01.29    11:00

Félévi oktatótestületi munkaértekezlet