A Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Onkológiai Profiljának közvetlen jogelődje az önálló Onkológiai Központ volt, ami viszont sok-sok évre visszanyúló előtörténettel rendelkezett. Az akkor önálló intézmény elődje az 1947-ben megalakult Radiológiai Klinika égisze alatt jött létre, amelynek élén a 60-as években Dr. Zsebők Zoltán Klinikaigazgató állt. Központja a Semmelweis Egyetem Üllői út 26. szám alatti épületben volt, azonban több kihelyezett részlegen folyt a betegellátás. Az egyik ilyen részleg az I. sz. Sebészeti Klinika jelenleg Üllői út 78. szám alatt található épületében volt, amelyet később helyezték át az akkori központi épületben található Radiológiai Klinikához.

Zsebők Professzor Úr nagy figyelmet fordított az onkológiai betegségek felismerésére, illetve kezelésére. Ezért hozott létre 1958-ban egy mammográfiás állomást, majd 1963-ban egy 20 ágyas fekvőbeteg osztályt, Dr. Gottwald Gizella és Dr. Szakolczai István vezetésével. Ezen fekvőbeteg osztály elődje az 1959-ben az I. számú Sebészeti Klinikán létrejött Izotóp Osztály, amely ezután a Radiológiai Klinika részeként folytatta működését. Az osztály később kemoterápiás kezeléseket folytató aktív fekvőbeteg-ellátó osztállyá alakult. Tíz évvel később 1973-ban, a sugárterápiás kezelések elindításával egyidejűleg kibővítették az osztályt, és egy 37 ágyas komplex fekvőbeteg osztály jött létre.

A 2000-es évek elejétől Dr. Makó Ernő vette át a Klinika vezetését. Az ő nevéhez fűződik, hogy a Radiológiai Klinika fennállásának 50. évfordulóját új névvel ünnepelhette, és létre jöhetett a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika. Innentől fogva működött a Klinika keretein belül az Onkológiai Profil, amelynek vezetője 1993-tól Dr. Dank Magdolna volt.

Az Onkológiai Profil 2013 március 1-vel az I. számú Belgyógyászati Klinika részeként működött, majd 2016 január 1.-vel Dr. Dank Magdolna habilitált egyetemi docens vezetésével megalakult a Semmelweis Egyetem Onkológiai Központja, melyet 2016. július 1.-től kinevezett igazgatóként vezette. Az Onkológiai Központ 2020. január 1-től a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika részeként, mint Onkológiai Profil folytatja munkáját Prof. Dr. Dank Magdolna egyetemi tanár, klinikaigazgató-helyettes szakmai irányításával.