Kutatóink által szervezett randomizált klinikai és akadémia vizgsálatok

 • NeoHTerMa
  • Vizsgálat címe: Prospektív, randomizált klinikai vizsgálat konkomittáns modulált elektrohyperthermia hozzáadott értékének felmérésére neoadjuváns kemoterápiás kezelésben részesülő emlőtumoros betegek esetében – klinikai kutató által kezdeményezett vizsgálat
  • OGYÉI engedély szám: OGYÉI/246-6/2022
  • Klinikai vizsgálati azonosító: NCT05889390
  • A vizsgálat célja megvizsgálni, hogy a 2 cm-nél nagyobb és/vagy axilláris nyirokcsomóáttéttel rendelkező HER2-neg emlőtumorok, melyek az ösztrogén és/vagy hormonreceptor pozitív, és a tripla-negatív (TNBC) emlőtumorok esetén a neoadjuváns kezelésként alkalmazott heti paclitaxel [wTAX (TNBC betegeknél carboplatinnal kiegészítve)] + AC prtokoll mellett az Oncotherm EHY-2030 készülékkel alkalmazott konkomittáns modulált elektrohypertermia (mEHT) terápia jelentősen javítja-e a betegség klinikai kimenetelét és az optimális sebészeti státusz elérését, az önmagában alkalmazott kemoterápiával összehasonlítva.
  • A vizsgálatba bevonásra kerülő betegek olyan standard ellátásban részesülhetnek, amit a kezelőorvos egyébként is előírna. Ha a vizsgált orvostechnikai eszköz hatásosságát a klinikai eredmények is alátámasztják majd, akkor a vizsgálat résztvevői fogják elsőként előnyét élvezni a betegségük egy újfajta kezelési módjának. A várhatóan minimális toxicitást, valamint az egyéb tumorok vizsgálatakor jelentett hatásosságot figyelembe véve az Oncotherm EHY-2030 készülékkel alkalmazott mEHT terápia lehetséges előnyei kellő mértékben ellensúlyozzák az azzal járó kockázatokat.

 

 • A szubkután és intravénás pertuzumab-trastuzumab kezelés érték-alapú összehasonlító egészséggazdaságtani vizsgálata beteg-központú mérőeszközök alkalmazásával HER2+ áttétes emlőrákkal élő betegeken.

 

Szponzrált klinikai vizsgálatok

Az elmúlt évek során az Onkológiai Részleg munkatársai számos klinikai gyógyszervizsgálat lebonyolításában részt vettek. A teljesség igénye nélkül: Aphinty, Rainbow, BIG, Herbio, Expand, TIDE, CIRG, BIG FEMTA, GATE. NuTide, HALO, LUCY, PEARL, Avastin, BeiGene.