Betűméret: A A A

Betegjogi képviselő

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként működik a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében.

Betegjogi képviselő:

Dr. Mina András
Telefon: +36 20/4899-577 (
elérhető: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 és pénteken 8.00-14.00 óra között)
Email: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb (1088 Budapest, Balassa J. u. 6. vagy Üllői út 78.)

A betegjogi képviselő tevékenysége 

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat
Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Zöld szám: 06-80-620-055
(külföldről): +36-20-489-96-14

Az alábbi elérhetőségi adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.    

Térkép; Betegjog; Panaszok kivizsgálása; Másolási költségek; Kapcsolódó jogszabályok; Gyakran ismétlődő kérdésekBetegjogi képviselők elérhetőségei;

View Larger Map  |  Get Directions  |  View Bird’s Eye