Betegjogi képviselő:

Dr. Mina András
Telefon: +36 20/489-9577

Email: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott betegjogi képviselő az egészségügyi intézményektől független személyként a hatályos egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) és a 381/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el.

A betegjogi képviselő tevékenysége:

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában és feltételében;
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat

  • Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
  • Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
  • Telefon: +36-1/8969-000
  • Zöld szám: 06-80-620-055
  • (külföldről): +36-20-489-96-14
  • Honalp: http://www.ijsz.hu/

 

Az alábbi elérhetőségi adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.