Munkakör:
– gyermek háziorvos
– Tatabánya
– teljes munkaidő

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városban található betöltetlen gyermek háziorvosi körzetek vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • vállalkozás keretében történő működtetés
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • egészségügyi alkalmasság

Munkáltató:
– Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
– 2800 Tatabánya Fő tér 6.
– Máté Olivia
– mate.olivia@ph.tatabanya.hu
– 0634515757

Munkaerő igény:
– diplomás
– nem szükséges nyelvtudás

Honorárium:
fix bérezés

Pályázati időszak vége:
2023-10-05

A jelentkező által elküldendő mellékletek:
CV, diploma

Egyéb:
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK:

 • Az önkormányzat a rendelőhelyiséget térítésmentesen biztosítja (a közüzemi díjakat, beleértve a veszélyes hulladék szállítást is az önkormányzat fizeti).
 • Évente 100 000.-Ft támogatás biztosítása a rendelőben lévő eszközök karbantartásához, pótlásához.
 • A 800 fő feletti gyermekkörzetekben 50 000.-Ft/hó önkormányzati kompenzáció a körzet magas lakosságszámának ellátása okán.
 • A háziorvosi szakvizsga megszerzésének támogatása (maximum 3 éven keresztül havi 200 000.-Ft)
 • Az ügyeleti ellátásban való részvétel nem kötelező.
 • Városérdekű elhelyezéssel 2 szobás önkormányzati bérlakás biztosítása azon orvos számára, aki a pályázatra jelentkezést követően praxisjogot szerez városunk bármelyik betöltetlen háziorvosi körzetében és vállalja, hogy ezt követően 15 éven keresztül folyamatosan a praxisban dolgozik, akkor részére 15 millió Ft lakásvásárlási támogatást biztosít önkormányzatunk.
  Az önkormányzat biztosítékként kiköti, hogy amennyiben 15 éven belül megszakítja a Tatabányán folytatott háziorvosi praxist, akkor a lakhatási támogatást időarányosan vissza kell fizetni az önkormányzat részére, vagy
 • albérleti támogatás maximum 150 000 Ft/hó összegben.
  12 000 000 Ft vissza nem térítendő szabad felhasználású letelepedési támogatás a legalább egy éven túl betöltetlen praxisra. A támogatás a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz benyújtott pályázattal igényelhető, melyet pozitív bírálatot követően a NEAK utalványoz az igénylő számára.