A Semmelweis Egyetem Szenátusa 1/2023. (I.26.) számú határozatában döntött a rektorjelölt megválasztásáról, és a Fenntartó tájékoztatásáról. A Fenntartó, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány Kuratóriuma 2/2023.(II.07.) Kuratóriumi határozatával elfogadta a Szenátus döntését.

A Választási Képviselő döntött a 2022-es küldöttgyűlési választás folytatásáról, a szavazási időszak kezdetéről és ismételten kisorsolta a jelöltek sorrendjét a szavazólapon. A Titkár újfent döntött a beérkezett három fellebbezésről (1, 2, 3).

A választás 2023. február 20-án 11:00 órakor folytatódik a Neptun UniPoll rendszerén keresztül.

Minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató egy szavazattal rendelkezik. A szavazás egy javasolt támogatási sorrend megjelölésével, vagy oly módon történik, hogy a hallgató a szavazólapon tetszőleges számú jelölt neve mellett feltüntet egy 0-nál nagyobb, a jelöltek számánál nem nagyobb egész sorszámot, úgy, hogy a leginkább támogatott jelölt neve mellé kerül a legkisebb, a legkevésbé támogatott jelölt neve mellé a legnagyobb sorszám. Érvényes a szavazat, ha a hallgató a szavazólapot megfelelően kitöltötte, és egy jelöltnél sem szerepel azonos sorszám.

A Választási szabályzat 89. § (5) bekezdés alapján legalább a kiosztható mandátumok felének megfelelő számú nyilvántartásba vett képviselőjelölt közös nyilatkozatában javasolt támogatási sorrendet javasolhat a hallgatók részére.

A 2022-es küldöttgyűlési választás során három támogatási sorrend érkezett be. A Választási Képviselő az alábbi sorszámmal látta el őket érkezés szerint:

1. sz. javasolt támogatási sorrend 2. sz. javasolt támogatási sorrend 3. sz. javasolt támogatási sorrend
1. Leányvári János
2. Papp Sára
3. Miklós Renáta Dalma
4. Gyekiczki Fanni
5. Stubnya János Domonkos
6. Rajmon Martin
1. Kovács Bernadett
2. Nyirády Loretta Enikő
3. Hira IMRAN
4. Gál Benedek
5. Koós Gábor
6. Kovács Karina
7. Mohammad Mehdi HAMDIZADEH SHOUSHTAR
8. Nagy Imre Richárd
9. Kozma Márk Dániel
10. Szürös Máté
1. Hira IMRAN
2. Kozma Márk Dániel
3. Ali EMAMIMEYBODI
4. Nyirády Loretta Enikő
5. Kovács Bernadett
6. Kovács Karina
7. Nagy Imre Richárd
8. Koós Gábor
9. Szürös Máté
10. Tóth Artúr

A támogatási sorrendek az alábbi sorrendben fognak megjelenni:
1. helyen a 2. sz. javasolt támogatási sorrend,
2. helyen a 3. sz. javasolt támogatási sorrend,
3. helyen az 1. sz. javasolt támogatási sorrend.

Ha a szavazó nem a javasolt támogatási sorrendre teszi a voksát, akkor külön tudja rangsorolni a jelölteket. A jelöltek az alábbi sorrendben jelennek meg a szavazólapon:

(a jelöltek nevére kattintva a leadott pályázataik nyilvános része érhető el – személyes adatok, mint lakcím, telefonszám stb. nélkül)

Mohammad Mehdi HAMDIZADEH SHOUSHTAR
Ali EMAMIMEYBODI
Nagy Imre Richárd
Hira IMRAN
Stubnya János Domonkos
Miklós Renáta Dalma
Szürös Máté
Kovács Bernadett
Leányvári János
Tóth Artúr
Kovács Karina
Kozma Márk Dániel
Rajmon Martin
Nyirády Loretta Enikő
Papp Sára
Koós Gábor
Gál Benedek
Gyekiczki Fanni

 

A 2022-es választás során 10 hely kerül kiosztásra a Küldöttgyűlésben. A megválasztott küldöttgyűlési képviselők egyben elnökválasztó elektorokká válnak, mandátumuk a megválasztásukat követő második rendes választás eredményének véglegessé válásáig szól (kivéve a Választási Szabályzatban meghatározott különleges eseteket).

A megmaradt küldöttgyűlési mandátumokról az alábbi határozat rendelkezik.

A választás folyamán a Választási Képviselő nyomon követi a részvételi adatokat, hogy teljesül-e a 2011. évi CCIV. törvény 25%-os részvételi feltétele. A szavazási időszak végéről legkésőbb a szavazási időszak vége előtti 3. napon dönt a Választási Képviselő.

Felmerülő kérdés esetén forduljatok bizalommal a Választási Képviselőhöz a hok.vk@semmelweis.hu e-mail címen.

 

Jelen meghirdetés több nyelven történik, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat tekintendő kötelező érvényűnek és hitelesnek.