A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány pályázatot hirdetett meg rektori pozíció betöltésére 2022. november 18-án, melyet 2022. november 21-én tettek közzé.

A Választási szabályzat 91. § (7)-(9) bekezdései értelmében a Választási Képviselő döntött a 2022-es küldöttgyűlési választás felfüggesztéséről, és a Titkár is a határozatainak hatályon kívül helyezéséről.

A rektorjelölt megválasztása után a küldöttgyűlési választás folytatódik. A halasztás a küldöttgyűlési választás kiírását, a beérkezett pályázatok elbírálását és a nyilvántartásba vett hallgatókat nem érinti.

91. §

(7) Nem lehet kiírni sem a küldöttgyűlési választást, sem az elnökválasztást, sem időközi választást, továbbá a kiírt választást fel kell függeszteni:
a) a rektori tisztségre kiírt pályázat kiírása és a rektorjelölt megválasztása között,
b) ha a rektorjelölt-választás eredménytelenül zárult, az eredményes rektorjelölt-választásig,
c) ha a rektori tisztség idő előtt megüresedik, az eredményes rektorjelölt választásig.
(8) Ha a felfüggesztett választás befejezésére a következő félévben kerülne sor, vagy más okból a közvetlen szavazás a következő félévre húzódik, akkor a Választási Képviselő dönt a szükséges intézkedésekről vagy a választás  törléséről és új választás kiírásáról.
(9) A (7) és a (8) bekezdésben foglalt esetben a választás eredményének véglegessé válásáig az érintettek megbízatása meghosszabbodik.