A Választási Képviselő megvizsgálta a 2022-es küldöttgyűlési választásra beérkezett pályázatokat. Az Alapszabályban rögzítettek alapján a következő döntést hozta:

A kiírásnak és az Alapszabálynak megfelelő pályázatot nyújtottak be, így a küldöttgyűlési választáson jelöltként nyilvántartásba veszi az alábbi hallgatókat:

(a jelöltek nevére kattintva a leadott pályázataik nyilvános része érhető el – személyes adatok, mint lakcím, telefonszám, stb. nélkül)

 

Nem megfelelő pályázatot nyújtottak be, ezért a küldöttgyűlési választáson nem veszi jelöltként nyilvántartásba az alábbi hallgatókat:

  • Zulaykho ABDUHAMIDOVA (A hallgató a jelentkezési lapot nem megfelelően töltötte ki, a keltezés nem szerepel rajta, illetve az Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatot nem megfelelően töltötte ki. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Sara Khalil Foaud ALMADANAT (A hallgató a tisztségviselői nyilatkozatot nem megfelelően töltötte ki, a neve a kijelölt helyről hiányzik. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Bényi Botond Boldizsár (Több ajánlóíven a fejléc és az aláírás szabálytalan. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Falus Márton János (A Választási szabályzat 79. § (3) bekezdésében megadottak szerint szükséges az ajánlóív fejlécét kitölteni. A hallgató ezt hiányosan töltötte ki. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Kovács Márton (A hallgató az Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatot nem megfelelően töltötte ki. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Halvor TØNSBERG (A hallgató az Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatot nem megfelelően töltötte ki. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Varga Sára (A hallgató az Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatot nem megfelelően töltötte ki. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Sophia Clara WEBER (A hallgató az Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatot nem megfelelően töltötte ki. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Leftwich Shawna Mariah (A Választási szabályzat 84. § (5) bekezdés értelmében a pályázat minden oldalát hitelesíteniük kell a pályázóknak. A hallgató a jogviszony-igazolását aláírásával nem hitelesítette. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Reem H. H. ALADIN (A hallgató ajánlóívein hibajavítóval módosított ajánlások, aláírások szerepelnek, így ezeket nem figyelembe véve a gyűjtött aláírások száma nem éri el a Semmelweis Egyetem hallgatóinak 2%-át. A pályázata így nem elfogadható.)

 

  

A Választási szabályzat 89. § (5) bekezdése alapján az Elnökség legalább a kiosztható mandátumok felének megfelelő számú nyilvántartásba vett képviselőjelölt közös nyilatkozatában javasolt támogatási sorrendet javasolhat a hallgatók részére. A javasolt támogatási sorrendet a Választási Képviselőnek a képviselőjelölteknek közösen, legkésőbb a nyilvántartásba vételről szóló döntés véglegessé válását követő napig kell bejelenteni. A javasolt támogatási sorrendet a Választási Képviselő sorszámmal látja el, a bejelentés sorrendje szerint. A már bejelentett javasolt támogatási sorrend javasolásához a bejelentést követően is csatlakozhat a képviselőjelölt.

A lehető leggyorsabb feldolgozás érdekében a támogatási sorrendet elektronikusan küldjék el a képviselőjelöltek a hok.vk@semmelweis.hu címre, akkor is, ha papírformátumban adják le a Hallgatói Irodában.

 

Jogorvoslat rendje:

 A Választási szabályzat 93. §-a értelmében e határozattal szemben jogorvoslati kérelmet lehet beterjeszteni. A jogorvoslati kérelmet, az indoklást és a kérelmet alátámasztó bizonyítékokat a döntés közzétételét követő 3. munkanapon 15:00 óráig a Hallgatói Irodában személyesen benyújtott, az SE HÖK Titkárhoz címzett kérelmen lehet előterjeszteni, vagy elektronikusan a Titkárnak az SE HÖK weboldalán közzétett hok.secretary@semmelweis.hu e-mail címére elküldeni. Közzétételnek minősül a nyilvános tájékoztatás a NEPTUN Rendszerben vagy a HÖK honlapján keresztül. Jogorvoslati kérelem hiányában a döntés, ill. a döntés jogorvoslattal nem érintett része a határidő elteltével véglegessé válik.

 A fellebbezések leadásának határideje 2022. november 23. 15:00 óra.

 Az irodában történő leadás időpontja munkanapokon 8:00-15:00 óra. Javasoljuk elektronikus úton leadni a gyorsabb feldolgozás érdekében.

  

A szavazási időszak időtartama legalább 5 munkanap. A szavazási időszak legkorábban a jelölő időszak lejárta utáni 8. napon, legkésőbb az azt követő 10. napon kezdődik, amely napon a legutolsó nyilvántartásba vételi döntés is véglegessé vált. A szavazási időszak kezdetét a Választási Képviselő legkésőbb az azt követő 2. munkanapon megállapítja, amely napon a legutolsó nyilvántartásba vételi döntés is véglegessé vált.

  

A választással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén forduljatok bizalommal a Választási Képviselőhöz hok.vk@semmelweis.hu címen.

 

Jelen meghirdetés több nyelven történik, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat tekintendő kötelező érvényűnek és hitelesnek.