A Hallgatói Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a Választási Képviselő pozíció betöltésére, a HÖK 2022-es küldöttgyűlési választásának lebonyolítása céljából. Az Alapszabály VIII. fejezet 69. § (2) pontja szerint az SE HÖK Választási Képviselőt működtet, melyre minden Semmelweis Egyetemre járó, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható.
A Választási Képviselő részletes feladatait és jogait az Alapszabály tartalmazza.
A Választási Képviselőt a Küldöttgyűlés választja egy választási időszakra, pályázat útján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– a pályázó Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatát,
– 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolást.
A pályázati anyag minden oldalát a pályázónak aláírásával hitelesítenie szükséges.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 2. 23:59
Pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, a hok.president@semmelweis.hu e-mail címre.

Kelt Budapest, 2022. szeptember 25.