A Választási Képviselő megvizsgálta a 2021-es küldöttgyűlési választásra beérkezett pályázatokat. Az Alapszabályban rögzítettek alapján a következő döntést hozta:

A kiírásnak és az Alapszabálynak megfelelő pályázatot nyújtottak be, így a küldöttgyűlési választáson jelöltként nyilvántartásba veszi az alábbi hallgatókat:

(a jelöltek nevére kattintva a leadott pályázataik nyilvános része érhető el – személyes adatok, mint lakcím, telefonszám, stb. nélkül)

Amirmasoud ALIJANPOUROTAGHSARA
Bakó Benedek
Bánovics Zsófia Csenge
Gecsey Réka Csenge
István BÁLINT
Julian DIONNE
Kamocsai Marcell
Keskeny György Árpád
Lipták Zoltán
Magyar Kristóf
Mándoki András
Mészáros Csaba
Nagy Benedek
Nagy Imre Richárd
Orbán Gábor
Papp Sára
Pop Alexandra Júlia
Suskó Eszter
Szerdahelyi Virág Panka
Takács Félix
Tolvaj Máté Balázs

 

Nem megfelelő pályázatot nyújtottak be, ezért a küldöttgyűlési választáson nem veszi jelöltként nyilvántartásba az alábbi hallgatókat:

  • Vámosi Boldizsár (A Választási szabályzat 81. § (3) bekezdésében megadottak szerint szükséges az ajánlóív fejlécét kitölteni. A hallgató ezt két lapon hiányosan töltötte ki. Valamint 181 helyett 180 érvényes ajánlást gyűjtött össze. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Fatma Nisar Ahmed KIYANI (A pályázat minden lapját hitelesíteniük kell a pályázóknak. A hallgató a motivációs levelét, az önéletrajzát és a jogviszony-igazolását aláírásával nem hitelesítette. A pályázata így nem elfogadható.)
  • Stefanie MADZSAR (A Választási szabályzat 86. § (4) bekezdése szerint a pályázatnak tartalmaznia kell 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolást. A hallgató ezt nem adta le. A pályázata így nem elfogadható.)

 

A Választási szabályzat 91. § (5) bekezdése alapján az Elnökség legalább a kiosztható mandátumok felének megfelelő számú nyilvántartásba vett képviselőjelölt közös nyilatkozatában javasolt támogatási sorrendet javasolhat a hallgatók részére. A javasolt támogatási sorrendet a Választási Képviselőnek a képviselőjelölteknek közösen, legkésőbb a nyilvántartásba vételről szóló döntés véglegessé válását követő napig kell bejelenteni. A javasolt támogatási sorrendet a Választási Képviselő sorszámmal látja el, a bejelentés sorrendje szerint. A már bejelentett javasolt támogatási sorrend javasolásához a bejelentést követően is csatlakozhat a képviselőjelölt.

Jogorvoslat rendje:
A Választási szabályzat 95. §-a értelmében e határozattal szemben jogorvoslati kérelmet lehet beterjeszteni. A jogorvoslati kérelmet, az indoklást és a kérelmet alátámasztó bizonyítékokat a döntés közzétételét követő 3. munkanapon (2021. október 20.) 15:00 óráig a Hallgatói Irodában személyesen lehet benyújtani az SE HÖK Titkárnak címezve. Közzétételnek minősül a jelölt nyilvános tájékoztatása a NEPTUN Rendszerben vagy a HÖK honlapján keresztül. Jogorvoslati kérelem hiányában a döntés a határidő elteltével véglegessé válik.
A fellebbezések leadásának határideje 2021. október 20. 15:00 óra.
Az irodában történő leadás időpontja munkanapokon 8:00-15:00 óra.

 

A szavazási időszak időtartama legalább 5 munkanap. A szavazási időszak legkorábban a jelölő időszak lejárta utáni 8. napon, legkésőbb az azt követő 10. napon kezdődik, amely napon a legutolsó nyilvántartásba vételi döntés is véglegessé vált. A szavazási időszak kezdetét a Választási Képviselő legkésőbb az azt követő 2. munkanapon megállapítja, amely napon a legutolsó nyilvántartásba vételi döntés is véglegessé vált.

 

A választással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén forduljatok bizalommal a Választási Képviselőhöz vagy a Titkárhoz a hok.vb@semmelweis-univ.hu e-mail-címen.