A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Választási Képviselője és Titkára az SE HÖK Alapszabály értelmében ezúton kiírja a 2021-es küldöttgyűlési választásokat.
Az Alapszabály XI. fejezet 4. számú mellékletének 78. paragrafus (5) bekezdés értelmében a választás része a jelölő időszak és a szavazási időszak.

A jelölő időszak 2021. október 4. 8:00-tól október 15. 14:00-ig tart. A jelöltséghez a lentebb olvasható dokumentumokat kell benyújtani az 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. alatt található Hallgatói Centrum 3. számú irodájában a Választási Képviselőnek címezve.
A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása által valósul meg.

Az pályázatnak tartalmaznia kell:
a) jelentkezési lapot,
b) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,
c) önéletrajzot,
d) motivációs levelet,
e) a jelölt Alapszabály 24.§-a szerinti nyilatkozatát,
f) tisztségviselői nyilatkozatot, mely szerint tisztségviselői ideje még nem érte el a négy évet,
g) küldöttgyűlési tag esetén az SE aktív jogviszonyú hallgatóinak 2%-ának támogató ajánlását, minimum 181 darabot.
Lepecsételt jelentkezési lapot és ajánlóívet a Hallgatói Centrum 3. irodájában lehet igényelni munkanapokon 8 és 14 óra között.
A pályázónak a pályázata minden lapját aláírásával kell hitelesítenie.

A szavazási időszak a jelöltek nyilvántartásba vétele után kezdődik online formában, a Neptun Rendszeren keresztül. A szavazás kezdőnapja legkorábban a jelölő időszak utolsó napját követő 8. napra eshet.

Küldöttgyűlési képviselőnek minden olyan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.
A megválasztott Küldöttgyűlési képviselők egyben elnökválasztó joggal is rendelkeznek a következő elnökválasztáskor.
Jelen választás során – az Alapszabály értelmében – 10 mandátum kerül kiosztásra.

Felmerülő kérdés esetén forduljatok bizalommal a Választási Képviselőhöz vagy a Titkárhoz a hok.vb@semmelweis-univ.hu e-mail-címen. A választáson sok sikert kívánunk mindenkinek!

Krebs Máté
SE HÖK Választási Képviselő

Szűcs Attila
SE HÖK Titkár