Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

A Hallgatói Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet az oktatási ügyekért felelős alelnöki pozíció betöltésére. A pozícióra minden, a Semmelweis Egyetemre járó, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható.
Az oktatási ügyekért felelős alelnök részletes feladatait és jogait az Alapszabály tartalmazza.
Az oktatási ügyekért felelős alelnök személyéről a Küldöttgyűlés dönt, mely megbízatás legfeljebb az SE HÖK elnök mandátumáig tart.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– 1 oldalas programtervet,
tisztségviselői nyilatkozatot, mely szerint tisztségviselői ideje még nem érte el a négy évet,
– a pályázó Alapszabály 24. §-a szerinti nyilatkozatát,
– 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást.
A pályázati anyag minden oldalát a pályázónak aláírásával hitelesítenie szükséges.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 7. 23:59
Pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, a hok.elnok@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Kelt Budapest, 2021. augusztus 31.