Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár

III. évfolyam

A távvizsgázás a R/5/2020. (IV.23.) számú REKTORI UTASÍTÁS szerint történik (https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/).

A vizsgára a hallgató a Moodle rendszerben tud bejelentkezni a Zoom-találkozóra, illetve meghívót kap.

(4) A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen a vizsgázó személye egyértelműen felismerhető úgy, hogy a keze, valamint a felsőteste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató számára.

(5) A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás jelen szabályozását, továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás, amelynek működésével tisztában van.

A vizsga validitásának biztosítása

(1) A távvizsga során a kihúzott tétel ismertetése mellett az oktató 10, azonnal megválaszolandó kérdést tesz fel a hallgató számára.

A távvizsga során a tételhúzás elektronikus formában történik.

A tétel kihúzását követően felkészülési idő nincs, azonban a vizsgáztató kérdésekkel segíti a hallgatót.

A 10 kérdés típusai:

 1. Mit tud az adott tételhez kapcsolódó gyógyszertechnológiai alapműveletről ?

 2. Milyen gyógyszerformáknál van jelentősége az adott technológiai műveletnek ?

 3. Mit tud az adott gyógyszerforma általános készítési irányelveiről ?

 4. A Ph.Hg. VIII. milyen követelményeket támaszt a tételben szereplő gyógyszerformával szemben ?

 5. Milyen segédanyagok szükségesek az adott gyógyszerforma előállításánál ?

 6. Foglalja össze a tételben szereplő készítmény előállítását, a komponensek szerepét az összetételben és a készítmény felhasználási lehetőségét !

 7. Milyen inkompatibilitási problémákat ismer ?

 8. Mit tud az inkompatibilitási problémák megoldási lehetőségeiről a különböző gyógyszerformák esetén ?

 9. A tételben szereplő konkrét receptek esetében ismerje fel az inkompatibilitás okát, adja meg a helyes készítési módot !

 10. Ismertesse a tételben megadott segédanyagok legfontosabb tulajdonságait ! (szinonim név, oldékonyság, küllem, kémiai tulajdonság, esetleges inkompatibilitás, felhasználása a gyógyszertechnológiában)

IV. évfolyam

A távvizsgázás a R/5/2020. (IV.23.) számú REKTORI UTASÍTÁS szerint történik (https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/).

A vizsgára a hallgató a Moodle rendszerben tud bejelentkezni a Zoom-találkozóra, illetve meghívót kap.

(4) A vizsgázó köteles a vizsga egész időtartama alatt valós idejű, élő képet közvetíteni magáról, melyen a vizsgázó személye egyértelműen felismerhető úgy, hogy a keze, valamint a felsőteste folyamatosan látható legyen a vizsgáztató számára.

(5) A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt nyilatkozatot tesz arról, hogy ismeri és elfogadja a távvizsgáztatás jelen szabályozását, továbbá elfogadja, hogy egy adott elektronikus felületen történik a vizsgáztatás, amelynek működésével tisztában van.

A vizsga validitásának biztosítása

(1) A távvizsga során a kihúzott tétel ismertetése mellett az oktató 10, azonnal megválaszolandó kérdést tesz fel a hallgató számára.

A távvizsga során a tételhúzás elektronikus formában történik.

A tétel kihúzását követően felkészülési idő nincs, azonban a vizsgáztató kérdésekkel segíti a hallgatót.

A 10 kérdés típusai:

 1. A gyógyszertechnológiai eljárás jelentősége, típusai, alkalmazása?

 2. A gyógyszertechnológiai eljárás elméleti összefüggései?

 3. A gyógyszerforma jelentősége, alkalmazási módja, típusai?

 4. A gyógyszerforma előállításának módszerei?

 5. A gyógyszerforma jellemző tulajdonságai és vizsgáló módszerei?

 6. A gyógyszerforma gyakori segédanyagai?

 7. A FoNo recept készítésének és/vagy segédanyagainak szempontjai?

 8. A gyógyszerforma alkalmazásának körülményei, különleges figyelmeztetések?

 9. A gyógyszertechnológiai segédanyag alkalmazása?

 10. A gyógyszertechnológiai segédanyag tulajdonságai?