A tárgy célja a gyógyszerészi ismeretekhez szükséges fizikai-kémiai alapok elsajátítása. A fizikai kémia ismerete biztos alapot ad a gyógyszerkészítés eljárásainak és gyógyszerellenőrzés módszereinek, illetve a gyógyszerek szervezetbeni sorsának a megértéséhez.

Előadás tematika (heti bontásban):

 1. A kémiai termodinamika alapjai I. (Jellemző temodinamikai mennyiségek, belső energia, entrópia I, II főtétel )

 2. A kémiai termodinamika alapjai II. (III főtétel, entrópia statisztikus értelmezése, környezeti hatások, entalpia, szabadenergia, szabadentalpia, folyamatok iránya)

 3. Gázok, folyadékok, szilárd anyagok fizikai tulajdonságai és állapotváltozásai (fázistörvény, gáztörvények, amorf és kristályos anyagok, morfológia, polimorfizmus)

 4. Oldatok és elegyek (elegyedési szabadentalpia, kémiai potenciál, aktivitás, ideális és nemideális elegyek, oldhatóság, szolvatáció, hidratáció, szolubilizáció, kolligatív tulajdonságok, )

 5. Szintetikus és biopolimerek (prim,, sec,, tert., és kvaterner szerkezetek, rugalmasság, üvegesedés, oldhatóság, frakcionálás, gélesedés….

 6. Fizikai egyensúlyok (fázisegyensúlyok, megoszlás, szételegyedés, megoszlási hányados)

 7. Homogén reakciók kinetikája (rendűség, molekularitás, sebességi egyenlet, katalízis, inhibició, autokatalízis, enzimreakciók kinetikája)

 8. Kémiai egyensúly (egyensúlyi álladó, egyszerű és összetett egyensúlyok, ligandum egyensúlyok, kooperatív egyensúlyok)

 9. Elektrolit oldatok tulajdonságai (disszociáció, savasság, bázisosság, kolligatív tulajdonságok)

 10. Heterogén kémiai reakciók kinetikája, elektrokémia alapjai

 11. Határfelületi jelenségek (adhézió, felületi feszültség, nedvesedés, adszorpció, izotermák)

 12. Transzportjelenségek I. (diffúzió. átadásos transzport, membrán diffúzió, ozmózis., permeabilitás.

 13. Transzportjelenségek II.(reológia, viszkozitás, Newtoni és nem-Newtoni folyadékok, áramlási profil, hővezetés)

 14. Heterogén folyamatok (fajlagos felület, adszorpció, deszorpció, oldási kinetika, apritás, elektródok, elektródreakciók kinetikája)