A „Biológiai gyógyszerek” tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató áttekintést kapjon a biológiai terápiában jelentős makromolekulákról, előállításukról, a forgalomba hozatal hatósági szabályozásáról és a  minőségi és mennyiségi meghatározására leggyakrabban alkalmazott analitikai technikákról, különös tekintettel a biológiai készítmények fejlesztése ill. gyártása (minőségellenőrzés) során használt módszerekre.

 

Elméleti órák tematikája

 1. Definíciók, szerkezet, tulajdonságok (biologikumok, bioszimilárs gyógyszerek).
 2. Biológia gyógyszerek felosztása, terápiás vonatkozásai.
 3. Biológiai gyógyszerek farmakokinetikai jellemzői.
 4. Biológiai gyógyszerek szervezetbe juttatásának lehetőségei, formulálás szempontjai.
 5. Biológiai gyógyszerek előállítása és a minőség technológiai vonatkozásai.
 6. Fejlett terápiás gyógyszerek: génterápiás, sejtterápiás, módosított szövetalapú készítmények.
 7. Rekombináns technológiával előállított fehérjék, monoklonális antitestek.
 8. Biológiai gyógyszerek engedélyezésének szabályozása.
 9. Biológiai gyógyszerek minőségi jellemzése: Mintaelőkészítés; Elválasztástechnikai módszerek; Spektroszkópiás módszerek.
 10. Biológiai gyógyszerek minőségi jellemzése: Tömegspektrometria.
 11. Biológiai gyógyszerek minőségi jellemzése: Mágneses magrezonancia analízis.
 12. Biológiai gyógyszerek minőségi jellemzése: Molekuláris biológiai technikák; Mikroszkópos módszerek.
 13. Szerkezet meghatározás fehérjekrisztallogáfiás technikával, fehérjék kvantitatív jellemzése.
 14. Bioinformatika, Fehérje hálózatok.