A „Nanotechnológia” tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a nanotechnológia alapjait, a nanorészecskék és nanoszerkezetek típusait, a fontos fizikai kémiai jellemzőket, fiziológiás toxikológiai vonatkozásokat. Cél továbbá, hogy az általános ismereteken kívül gyakorlati példákon keresztül is betekintést nyújtson a nanotechnológia alkalmazásának különböző területeire.

Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

 1. Bevezetés a nanotechnológiába, történet és jelentőség
 2.  Fogalmak, definíciók, osztályozás
 3. Nanorészecskék, nanoszerkezetek, nanoanyagok
 4. Fizikai kémiai vizsgálómódszerek
 5. Szervetlen, szerves és polimer nanorészecskék
 6. Emulziós rendszerek és vezikuláris rendszerek (micellák, liposzómák)
 7. Nanoszálak és bevonatok
 8. Nanodotok, dendrimerek, szintézis módszerek
 9. Fiziológiás és toxikológiai vonatkozások
 10. Nanotechnológia a gyakorlatban: élelmiszeripari és egyéb alkalmazások
 11. Nanotechnológia a gyakorlatban: gyógyszerkutatás, fejlesztés és -analízis
 12. Nanotechnológia a gyakorlatban: orvosi képalkotás és diagnosztika (optikai, ultrahang, mágneses)
 13. Nanotechnológia a gyakorlatban: nanomedicina kezelési módszerei (fotodinámia, szonodinámia, mágneses, hipertermia)
 14. Nanotechnológia a gyógyszeres terápiában, célzott gyógyszerszállításban

Gyakorlati órák tematikája (heti bontásban):

 1. Bevezetés, műszerek, módszerek
 2. Morfológiai jellemzés, számítások, átváltások, SEM/TEM képanalízis
 3. Részecskeméret és -eloszlás vizsgálata és értékelése
 4. Felületi jellemzés és meghatározás, atomerő mikroszkópos kép elemzése, összehasonlító vizsgálata
 5. Zéta-potenciál vizsgálata
 6. Stabilitás, aggregáció vizsgálata
 7. Konzultáció, ZH
 8. Nanoszuszpenzió előállítása
 9. Nanoemulzió/mikroemulzió előállítása és vizsgálata
 10. Liposzóma előállítása és vizsgálata
 11. Nanoszál előállítása és vizsgálata
 12. Pigmenthatás vizsgálata, ZH
 13. Eutektikum képződés gátlása és vizsgálata
 14. Konzultáció, pótgyakorlat