Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 14.
11481 Összes oltás
5019 Beoltott Semmelweis Polgár

Elsősorban a gyógyszerforma-tervezés technológiai- és biofarmáciai-, farmakokinetikai témái állnak középpontban:

  • módosított és szabályozott hatóanyag-leadású gyógyszerformák
  • hatóanyag-leadás in vitro- és in vivo összefüggései
  • oldódás és felszívódás elősegítés
  • farmakokinetikai és bioanalitikai vizsgálatok
  • in vitro és in vivo ételinterakciós vizsgálatok
  • gyógyszertechnológiai műveletek és eljárások optimalizálása
  • gyógyszeranyagok fizikai-kémiai tulajdonságainak jellemzése
  • gyógyszerészeti segédanyagok alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása
  • multipartikuláris rendszerek és gyógyszeres nanohordozók formulálása
  • betegközpontú gyógyszeradagolási formák.