Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 24.
17816 Összes oltás
7416 Beoltott Semmelweis Polgár

III. évfolyam

A Gyógyszertechnológia tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató rendelkezzen az alapvető gyógyszerészi szakmai tevékenységhez, a gyógyszerkészítéshez elengedhetetlenül szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati készséggel.

Letölthető dokumentumok:

Előadás tematika (heti bontásban), 1. félév:

 1. A gyógyszertechnológia feladata, a gyógyszerkészítés történeti áttekintése.
 2. A gyógyszerforma mint a hatóanyag hordozója. Gyógyszeradagolási formák és alkalmazási módok.
 3. A gyógyszertechnológiai biofarmáciai és farmakokinetikai alapjai
 4. Gyógyszerkészítmény minőségének gyógyszertechnológiai vonatkozásai. Minőségi szabványok.
 5. A gyógyszertechnológiai fizikai kémiai alapjai. A gyógyszerkészítés alapműveletei.
 6. FoNo VII. készítési irányelvei, alapfogalmak. Gyógyszerek eltartása. Egyedi kombinált receptek (gyári készítmény-magisztrális alap- és segédanyagok) készítésének alapelvei. A gyógyszertárban használt csomagoló anyagok és azok minőségi követelményei.
 7. Folyékony gyógyszerformák. Az oldás művelete. Oldékonyság és oldódási sebesség. Oldatkészítés művelete.
 8. Valódi oldatok, kolloid oldatok, aromás vizek, szirupok, nyákok.
 9. Elixírek, mixturák, gargarismák, klysma készítmények.
 10. Cseppszámra adagolt gyógyszeres oldatok. Bevételre szánt cseppek (gutta). Külsőleges célra szolgáló cseppek (oto-nasogutta).
 11. Aszeptikus gyógyszerkészítés. Szemcseppek, szemészeti oldatok. Mikrobiológiai tartósítószerek.
 12. Kivonással készülő gyógyszerkészítmények.
 13. Gyógyszeres szuszpenziók
 14. Gyógyszeres emulziók

Gyakorlatok tematikája, 1. félév:

 1. Felszerelés. Munkavédelmi, tűzrendészeti oktatás. A laboratóriumi rend ismertetése. Általános tájékoztató, tanulmányi rend, követelmények. A gyógyszertár feladata, helyiségei, felszerelési tárgyai és munkaeszközei. A gyógyszertár szakkönyvei. Az orvosi vény felépítése, ellenőrzése. Gyógyszerrendelési formák. Nevezéktan.
 2. Adagellenőrzés szabályai, receptúrai kifejezések, receptolvasás. Nevezéktan- szinonímák, anyagismeret.
 3. Korszerű mérlegek a gyógyszertárban. A mérlegek kezelésének fontos szabályai. Mérés gyakorlása.
 4. Impleálás művelete, helyes végrehajtása. Gyógyszertári nyilvántartások, laboratóriumi munkanapló megismerése
 5. Oldatok készítésének szabályai. Egyszerű és összetett oldatok készítése. Solutio antisudorica FoNo VII., Solutio kalii iodati FoNo VII., Solutio noraminophenazoni pro parvulo FoNo VII.,Solutio hexachloropheni 0.5 % FoNo VII.
 6. Összetett oldatok készítése. Solutio pepsini FoNo VII., Solutio contra rhagades mamillae FoNo VII., Solutio theophyllini FoNo VII. Solutio nephrolytica FoNo VII.
 7. Az officinai számítógépes rendszer ismertetése (Gyógyír2 Novodata Program). A rendszerrel végezhető műveletek gyakorlása. Adagellenőrzés.
 8. Szemcseppkészítés általános irányelvei. Szemcseppek előállítása. Oculogutta pilocarpini FoNo VII., Oculogutta zinci FoNo VII., Oculogutta neomycini FoNo VII., Oculogutta oxytetracyclini FoNo VII., Oculogutta viscosa FoNo VII.,
 9. Cseppek készítése. Orr-és fülcseppek. Gargarizma, klizma készítése. Gutta expectorans comp. FoNo VII., Gutta aethylmorphini  FoNo VII., Nasogutta ephedrini FoNo VII., Nasogutta natrii chlorati pro infante
 10. FoNo VII., Otogutta borica FoNo VI., Klysma chlorali pro infante FoNo VII., Gargarisma antiseptica FoNo VII.-
 11. Főzet, forrázat előállítása. Elixírek, szirupok, mixtúrák előállítása: Infusum ipecacuanhae pro parvulo FoNo VII., Infusum sennae c. natrio sulfurico FoNo VI.  Mixtura pectoralis FoNo VII., Sirupus kalii chlorati FoNo VII.
 12. Szuszpenziók előállítása Suspensio 1. (magisztrális előirat), Suspensio 2 (magisztrális előirat), Suspensio zinci aquosa FoNo VII., Suspensio terpini FoNo VII., Suspensio nystatini FoNo VII., Suspensio bismutii subsalicylici prof infante FoNo VI., Suspensio expectorans FoNo VII., Suspensio bismogeli FoNo VII.
 13. Emulziók előállítása. Emulsio olei ricini FoNo VII., Emulsio olei jecoris FoNo VII., Emulsio olei jecoris composita FoNo VII.Linimentum ammoniatum FoNo VII. Linimentum ad pernionem FoNo VII.
 14. Patikai információs rendszer gyakorlása. Pótgyakorlat és konzultáció

Előadás tematika (heti bontásban), 2. félév:

 1. Szakmai szabályok összefoglalása a gyógyszertári munkavégzés egyes területein. Minőségbiztosítás a gyógyszertárban.
 2. Koherens rendszerbe tartozó gyógyszerformák felosztása, segédanyagai.
 3. Dermatológiai készítmények alkalmazásának alapjai, technológia és hatás összefüggései. Kenőcsök elmélete, kenőcsalapanyagok szerkezete, típusai, az alapanyag kiválasztás szempontjai.
 4. Kenőcsök, krémek, gélek, paszták felépítése, előállítása. Szemkenőcsök.
 5. Kenőcsök, krémek, gélek, paszták reológiája, stabilitása, vizsgálata.
 6. Biokozmetikumok, kozmetikumok jelentősége a gyógyszertári gyakorlatban.
 7. Rektális és vaginális gyógyszerformák.
 8. Gyógyszeres kúpok előállítása, csomagolása, tárolása, vizsgálata.
 9. Pilulák, boluszok. Gyógyszeres pálcikák. Gyógyszeres habok. Gyógyszeres rágógumik.
 10. Gyógyszeres porok. Aprítás, porítás, szitálás, keverés művelete. Kapszula alkalmazásának lehetősége.
 11. Állatgyógyászati készítmények technológiai sajátosságai.
 12. Gyógyszerkészítés irányelvei inkompatibilis esetén I. Oldatok.
 13. Gyógyszerkészítés irányelvei inkompatibilitás esetén II. Egyéb gyógyszerformák.
 14. Gyógyszerkészítés és inkompatibilitás III. A receptúrai gyakorlatban gyakrabban előforduló hatóanyagok, ill. alap-és segédanyagok inkompatibilitási problémái.

Gyakorlatok tematikája, 2. félév:

 1. Felszerelés. Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás. Általános tájékoztató.
 2. A kenőcskészítés általános irányelvei.
 3. Oldatos és emulziós típusú kenőcsök előállítása.
 4. Emulziós, szuszpenziós és összetett típusú kenőcsök előállítása
 5. Összetett típusú kenőcsök előállítása. Unguator gyógyszertári kenőcskeverő készülék bemutatása.
 6. Szemkenőcsök, gélek készítésének általános irányelvei. Gyógyszeres szemkenőcsök, gélek előállítása.
 7. Paszták előállításának szempontjai. Paszták készítése.
 8. Kozmetikumok előállítása receptúrai körülmények között.
 9. Kúpkészítés általános irányelvei. Végbélkúpok előállítása préseléses eljárással.
 10. Végbélkúpok előállítása öntéses technológiával.
 11. Oldatos, emulziós, szuszpenziós, összetett kúpok készítése.
 12. Vaginális gyógyszerformák előállítása.
 13. Pilulák, boluszok készítése gyúrással, alakítással.
 14. Önálló gyógyszerkészítési feladat.
 15. Önálló gyógyszerkészítési feladat.
 16. Dózisszámolás, pótlás.
 17. Gyógyszertárban előforduló gyakoribb gyógyászati segédeszközök megismerése.
 18. Dózisszámolás
 19. Porok készítésének általános szempontjai. Osztatlan porok, hintőporok előállítása.
 20. Osztott porok készítése, porosztás, kézi kapszulatöltés.
 21. Állatgyógyászati készítmények előállításának irányelvei. Néhány állatgyógyászati készítmény előállítása.
 22. Oldatokban előforduló inkompatibilitási problémák megoldása I.
 23. Oldatokban előforduló inkompatibilitási problémák megoldása II.
 24. Porok, porkeverékek inkompatibilitási problémáinak megoldási lehetőségei.
 25. Emulziók, kenőcsök és egyéb gyógyszerformák inkompatibilitási problémáinak megoldási lehetőségei.
 26. Önálló gyógyszerkészítési feladat, inkompatibilitási probléma megoldása.
 27. Önálló gyógyszerkészítési feladat, inkompatibilitási probléma megoldása.
 28. Patikai információs rendszer gyakorlása. Pótgyakorlat és konzultáció.

IV. évfolyam

A tantárgy magában foglalja a gyógyszerkészítéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyógyszerkészítmények, különböző gyógyszerformák előállításának története és fejlődése. A gyógyszergyártás folyamata, feltételrendszere (GMP) műszaki kémiai alapok, méretnövelés, kritikus gyártási paraméterek ismerete, gyártásközi ellenőrzés, validálás, statisztikai folyamatellenőrzés. Üzemi gyógyszergyártásban (kis, közép és nagyüzemi), alkalmazott eljárások, műveletek (hőközlés, bepárlás, desztillálás, kristályosítás, szűrés, ülepítés, centrifugálás, sajtolás, kivonás, keverés, diszpergálás, aprítás, porítás, szitálás, fluidizáció, szárítás, porlasztásos- és fagyasztva szárítás, préselés). A különböző gyógyszerformák előállításának történeti áttekintése, hatékonyságuk biztosításának gyógyszertechnológiai vonatkozásai, alkalmazási és adagolási módjuk, a gyógyszerkészítményre vonatkozó minőségi követelmények. A gyógyszerformák csoportosítása szerkezeti felépítés és alkalmazási mód szerint, tulajdonságaik, gyógyszertári és ipari előállításuk, minősítésük. A gyógyszerformák kialakításához szükséges anyagismeret, gyógyszeranyagok (ható és segédanyagok) meghatározó tulajdonságai.

Letölthető dokumentumok:

Előadás tematika (heti bontásban), 1. félév:

 1. Az ipari gyógyszertechnológia feladata, története, fejlődése. Középüzemi gyógyszer-előállítás gyakorlatok elméleti vonatkozásai.
 2. Gyógyszergyártás és gyógyszertechnológiai fejlesztés. Preformulálás
 3. A gyógyszergyártás feltételrendszere, GMP. Üzemi gyógyszergyártás és biztonságtechnika.
 4. Gyógyszerstabilitás elvi alapjai. Gyógyszerkészítmények stabilizálási lehetőségei.
 5. Gyógyszerstabilitás vizsgálata. Gyógyszerformák előállításának műszaki kémiai alapjai. Méretnövelés, kritikus gyártási paraméterek, gyártásközi ellenőrzés.
 6. Gyógyszertechnológiai műveletek I. Hőközlés, bepárlás, desztillálás. Gyógyszertechnológiai műveletek II. Részecskeméret csökkentés, őrlés.
 7. Gyógyszertechnológiai műveletek III. Szemcsehalmazok préselése. Gyógyszertechnológiai műveletek IV. Keverés, diszpergálás.
 8. Gyógyszertechnológiai műveletek V. Szűrés, ülepítés, centrifugálás, kivonás, sajtolás. Gyógyszertechnológiai műveletek VI. Fagyasztva szárítás (Liofilizálás)
 9. Gyógyszertechnológiai műveletek VII. Szárítás, porlasztásos szárítás. Gyógyszertechnológiai műveletek VIII. Kristályosítás, polimorfia.
 10. Gyógyszertechnológiai műveletek IX. Fluidizáció. Validálás.
 11. Sterilezési módszerek, aszeptikus gyógyszerkészítés. Porampullás készítmények additívok. Steril gyógyszergyártás.
 12. Oldatos, szuszpenziós injekciók. Parenterális gyógyszerkészítmények, infúziós, injekciós üzem, vízellátás.
 13. Nagytérfogatú parenterális készítmények. Steril készítmények fejlesztése.
 14. Csomagolástechnika, csomagolóanyagok.

Előadás tematika (heti bontásban), 2. félév:

 1. Injekció, aeroszol, liofilizátum készítés elméleti vonatkozásai. Középüzemi gyógyszerelőállítási gyakorlatok elméleti vonatkozásai.
 2. Szemcsehalmazok tulajdonságai, vizsgálatok. Szilárd gyógyszerformák. csoportosítása, preformulálási vizsgálata. Szilárd anyagok jellemzése.
 3. Inhalációs készítmények. Aeroszolok típusai, előállítása, vizsgálata. Sebészeti kötözőszerek, varróanyagok, implantátumok.
 4. Granulátumok és granulálás I. Granulátumok és granulálás II.
 5. Gyógyszeres pelletek. Gyógyszeres kapszulák.
 6. Tabletták I. Tabletták II.
 7. Hagyományos cukros bevonás.Bevonó anyagok.
 8. Filmbevonás. Oldószermentes bevonás.
 9. Korszerű gyógyszerformák: módosított hatóanyagleadású gyógyszerformák. A hatóanyagleadás illetve kioldódás vizsgálata és értékelése.
 10. Korszerű gyógyszerformák: oldódás és felszívódás elősegítés. Korszerű gyógyszerformák: transzdermális és egyéb terápiás rendszerek.
 11. Korszerű gyógyszerformák: a genomika gyógyszertechnológiai kihívásai (mikrofabrikálás, nano-,s molekuláris gyógyszertechnológia, biológiai gyógyszerek). Kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek, liposzómák.
 12. Üzemi gyógyszergyártás. Gyógyszergyártás és minőségbiztosítás. Tervezett minőség.
 13. Gyártásközi ellenőrzés, Folyamatelemző technológia. A Ph.Eur 6. és a Ph.Hg. VIII. elvei, gyógyszertechnológiai vonatkozásai.
 14. Iparjogvédelem, innovatív technológiai megoldások, generikus készítmények. Galenikumok középüzemi előállítása