III. évfolyam

A Gyógyszertechnológia tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató rendelkezzen az alapvető gyógyszerészi szakmai tevékenységhez, a gyógyszerkészítéshez elengedhetetlenül szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati készséggel.

Előadás tematika:

A gyógyszertechnológia feladata, a gyógyszerkészítés történeti áttekintése.
A gyógyszerforma mint a hatóanyag hordozója. Gyógyszerkészítéssel kapcsolatos alapismeretek

Gyógyszerkészítmény minőségének gyógyszertechnológiai vonatkozásai. Minőségi szabványok.
Gyógyszerkönyv ( Pharmacopoea Hungarica Ph.Hg.VIII. ) és a Formulae Normales (FoNo VIII.) OGYÉI irányelvek.
A gyógyszeranyagok általános jellemzői.

A gyógyszertechnológia fizikai kémiai alapjai.

A gyógyszerformák kialakításához szükséges gyógyszeranyagok (ható és segédanyagok) meghatározó tulajdonságai.
A segédanyagok szerepe a gyógyszertechnológiában.

Gyógyszerformák csoportosítása, a receptúrai munkában előforduló gyógyszerkészítmények.
A receptúrai gyógyszerkészítés technológiai műveletei (desztillálás,ioncsere, fordított ozmózis, oldás, szűrés, derítés,
dekantálás, hőközlés, szárítás, keverés, homogenizálás, kivonás)

Gyógyszerek eltartása. A gyógyszertárban használt csomagoló anyagok és azok minőségi követelményei

Cseppszámra adagolt gyógyszerformák. Bevételre szánt cseppek ( gutta). Külsőleges célra szolgáló cseppek (oto-nasogutta).

Folyékony gyógyszerformák. Az oldás művelete. Oldékonyság és oldódási sebesség.
Folyékony gyógyszerformák segédanyagai. Oldatkészítés művelete.

Valódi oldatok, kolloid oldatok, aromás vizek, szirupok, nyákok.
Elixírek, mixturák, gargarizmák, Rektális oldatok (klyzma) készítmények.

„Sterilezés, aszeptikus gyógyszerkészítés a gyógyszertárban”

Kivonással készülő gyógyszerkészítmények. Kivonás és befolyásoló tényezői.
Tinkturák, extraktumok, főzetek, forrázatok, teakeverékek

Heterogén diszperz rendszerek tulajdonságainak fizikai kémiai alapjai. Emulziók jellemző tulajdonságai.
Az emulziókban végbemenő változások. Emulziók előállítási lehetőségei.

Szuszpenziók előállításának technológiai lehetőségei, alkalmazott  segédanyagok, berendezések.

Személyre szabott  magisztrális gyógyszerrendelés. A folyékony gyógyszerformák rendelése, készítése során felmerű
problémák és azok megoldási lehetősége.

IV. évfolyam

A tantárgy magában foglalja a gyógyszerkészítéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyógyszerkészítmények, különböző gyógyszerformák előállításának története és fejlődése. A gyógyszergyártás folyamata, feltételrendszere (GMP) műszaki kémiai alapok, méretnövelés, kritikus gyártási paraméterek ismerete, gyártásközi ellenőrzés, validálás, statisztikai folyamatellenőrzés. Üzemi gyógyszergyártásban (kis, közép és nagyüzemi), alkalmazott eljárások, műveletek (hőközlés, bepárlás, desztillálás, kristályosítás, szűrés, ülepítés, centrifugálás, sajtolás, kivonás, keverés, diszpergálás, aprítás, porítás, szitálás, fluidizáció, szárítás, porlasztásos- és fagyasztva szárítás, préselés). A különböző gyógyszerformák előállításának történeti áttekintése, hatékonyságuk biztosításának gyógyszertechnológiai vonatkozásai, alkalmazási és adagolási módjuk, a gyógyszerkészítményre vonatkozó minőségi követelmények. A gyógyszerformák csoportosítása szerkezeti felépítés és alkalmazási mód szerint, tulajdonságaik, gyógyszertári és ipari előállításuk, minősítésük. A gyógyszerformák kialakításához szükséges anyagismeret, gyógyszeranyagok (ható és segédanyagok) meghatározó tulajdonságai.

 

Előadás tematika (heti bontásban), 1. félév:

 1. Az ipari gyógyszertechnológia feladata, története, fejlődése. Középüzemi gyógyszer-előállítás gyakorlatok elméleti vonatkozásai.
 2. Gyógyszergyártás és gyógyszertechnológiai fejlesztés. Preformulálás
 3. A gyógyszergyártás feltételrendszere, GMP. Üzemi gyógyszergyártás és biztonságtechnika.
 4. Gyógyszerstabilitás elvi alapjai. Gyógyszerkészítmények stabilizálási lehetőségei.
 5. Gyógyszerstabilitás vizsgálata. Gyógyszerformák előállításának műszaki kémiai alapjai. Méretnövelés, kritikus gyártási paraméterek, gyártásközi ellenőrzés.
 6. Gyógyszertechnológiai műveletek I. Hőközlés, bepárlás, desztillálás. Gyógyszertechnológiai műveletek II. Részecskeméret csökkentés, őrlés.
 7. Gyógyszertechnológiai műveletek III. Szemcsehalmazok préselése. Gyógyszertechnológiai műveletek IV. Keverés, diszpergálás.
 8. Gyógyszertechnológiai műveletek V. Szűrés, ülepítés, centrifugálás, kivonás, sajtolás. Gyógyszertechnológiai műveletek VI. Fagyasztva szárítás (Liofilizálás)
 9. Gyógyszertechnológiai műveletek VII. Szárítás, porlasztásos szárítás. Gyógyszertechnológiai műveletek VIII. Kristályosítás, polimorfia.
 10. Gyógyszertechnológiai műveletek IX. Fluidizáció. Validálás.
 11. Sterilezési módszerek, aszeptikus gyógyszerkészítés. Porampullás készítmények additívok. Steril gyógyszergyártás.
 12. Oldatos, szuszpenziós injekciók. Parenterális gyógyszerkészítmények, infúziós, injekciós üzem, vízellátás.
 13. Nagytérfogatú parenterális készítmények. Steril készítmények fejlesztése.
 14. Csomagolástechnika, csomagolóanyagok.

Előadás tematika (heti bontásban), 2. félév:

 1. Injekció, aeroszol, liofilizátum készítés elméleti vonatkozásai. Középüzemi gyógyszerelőállítási gyakorlatok elméleti vonatkozásai.
 2. Szemcsehalmazok tulajdonságai, vizsgálatok. Szilárd gyógyszerformák. csoportosítása, preformulálási vizsgálata. Szilárd anyagok jellemzése.
 3. Inhalációs készítmények. Aeroszolok típusai, előállítása, vizsgálata. Sebészeti kötözőszerek, varróanyagok, implantátumok.
 4. Granulátumok és granulálás I. Granulátumok és granulálás II.
 5. Gyógyszeres pelletek. Gyógyszeres kapszulák.
 6. Tabletták I. Tabletták II.
 7. Hagyományos cukros bevonás.Bevonó anyagok.
 8. Filmbevonás. Oldószermentes bevonás.
 9. Korszerű gyógyszerformák: módosított hatóanyagleadású gyógyszerformák. A hatóanyagleadás illetve kioldódás vizsgálata és értékelése.
 10. Korszerű gyógyszerformák: oldódás és felszívódás elősegítés. Korszerű gyógyszerformák: transzdermális és egyéb terápiás rendszerek.
 11. Korszerű gyógyszerformák: a genomika gyógyszertechnológiai kihívásai (mikrofabrikálás, nano-,s molekuláris gyógyszertechnológia, biológiai gyógyszerek). Kolloidális gyógyszerhordozó rendszerek, liposzómák.
 12. Üzemi gyógyszergyártás. Gyógyszergyártás és minőségbiztosítás. Tervezett minőség.
 13. Gyártásközi ellenőrzés, Folyamatelemző technológia. A Ph.Eur 6. és a Ph.Hg. VIII. elvei, gyógyszertechnológiai vonatkozásai.
 14. Iparjogvédelem, innovatív technológiai megoldások, generikus készítmények. Galenikumok középüzemi előállítása