A „Biotechnológia” tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató megismerje a biotechnológia alapjait: a biotechnológiai alapműveleteket, a bioreaktorok működését; enzimekre épülő ipari technológiák alapjait. Cél továbbá, hogy az általános ismereteken kívül gyakorlati példákon keresztül is betekintést nyújtson a biotechnológia alkalmazásának különböző területeire.

 

Elméleti órák tematikája

 1. Biokémiai, sejttani, mikrobiológiai vonatkozások (makromolekulák, folyamatok, reakciók, sejt alkotók, organellumok, élőlények felosztása, mikrobiológiai módszerek)
 2. Biotechnológia definíciója, felosztása. Biotechnológia története, fejlődése
 3. Fermentáció, befolyásoló tényezők (tápoldatok, tápanyagigény, energiaforrás), matematikai modellek
 4. Biotechnológiai műveletek: szaporodás, mikróbák tenyésztési módszerei
 5. Biotechnológiai műveletek: levegőztetés, keverés
 6. Biotechnológiai műveletek: sterilezés, feltárás
 7. Bioreaktorok
 8. Enzimek: alapfogalmak, felépítés, tulajdonságok, nevezéktan, enzimek csoportjai, , enzimaktivitás, enzimkinetika (Michaelis-Menten, Briggs-Haldane)
 9. Enzim reakciók szabályozása: inhibíció/aktiváció, aktivitást befolyásoló tényezők
 10. Heterogén fázisú enzim reakciók, enzim rögzítési módszerek, a rögzített rendszerek kinetikája. Enzimek felhasználása
 11. Biotechnológiai alkalmazások: antibiotikumok, szteroidok, vakcinák, aminosavak, peptidek
 12. Biotechnológiai alkalmazások: rekombináns fehérjék, monoklonális antitestek, szerves savak származékai, glicerin származékok
 13. Biotechnológiai alkalmazások a gyakorlatban I.
 14. Biotechnológiai alkalmazások a gyakorlatban II.