Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Gyógyszertechnológia tárgy távoktatásának tanmenete

2020. március 23-án, a 7. oktatási héttel kezdetét veszi az oktatás távoktatás formájában történő lebonyolítása.

Az eredeti heti órarend (közép-európai idő szerint) van hivatalosan érvényben minden évfolyamon, ugyanakkor a távoktatás pótlására és konzultációkra is  lehetőséget biztosítunk a későbbiekben.

Az előadások ismeretanyagának elsajátítását diavázlatok, multimédiás kiegészítések, valamint a Moodle és/vagy Zoom rendszer segítségével biztosítjuk.
A Zoom rendszerben (“Zoom meeting”) folyó oktatásba a bekapcsolódást a Neptun rendszeren küldött internetlinkkel (és Zoom Meeting ID, password) is segítjük.
A laboratóriumi gyakorlatok tananyagának bemutatására szintén diavázlatok, multimédiás kiegészítések, valamint a Moodle és/vagy Zoom rendszer kerül sor. Egyes gyakorlatok esetében a szokásos jegyzőkönyvek, illetve feladatlapok elkészítését illetve megoldását kérjük elektronikusan a vonatkozó részletes útmutatás szerint.

Ezek célja, hogy a távoktatással előkészített gyakorlatok pótlása majd gördülékenyebben és gyorsabban történhessen a veszélyhelyzet megszűnését követően.

Az évközi számonkérést a Moodle és/vagy a „Zoom” rendszer használatával tervezzük. A technikai részletekre vonatkozóan külön tájékoztatás készül.

Gyógyszertechnológia II. (III. év) távoktatás

Gyógyszertechnológia IV. (IV. év) távoktatás