A biofarmácia tárgyalja azokat az ismereteket, amelyek révén összefüggések mutathatók ki az alkalmazott hatóanyag szervezetbeni sorsa, a gyógyszerhatás időbeli lefutása és intenzitása valamint a hatóanyag és gyógyszerforma fizikai kémiai tulajdonságai között. Ehhez szükséges a szervezetben lejátszódó folyamatok farmakokinetikai értelmezése, a hatóanyag-felszívódás, – eloszlás, -metabolizmus és -kiürülés mennyiségi viszonyainak, valamint ezek időbeli lefutásának kvalitatív és kvantitatív leírása. A gyakorlati képzés során a hallgató feladatokat végez az in vitro és in vivo vizsgáló módszerek, bioanalitikai eljárások alkalmazásával, továbbá tapasztalatokra tesz szert a farmakokinetika paraméterek matematikai meghatározásában illetve azok alapján számítógépes szimuláció lehetőségeiben.

Tematika:

 1. A biofarmáciai szemlélet kialakulása és jelentősége.
 2. Farmakokinetikai modellek és paraméterek I.
 3. A gyógyszer szervezetbeni sorsa. A LADME-modell.
 4. Hatóanyag felszabadulás. A Biofarmáciai Osztályozási rendszer.
 5. Transzport folyamatok és felszívódás. A felszívódást befolyásoló tényezők.
 6. Farmakokinetikai modellek és paraméterek. Egyszeri és többszöri adagolás.
 7. Metabolizmus és biofarmáciai vonatkozásai. Bioanalitika jelentősége.
 8. Exkréció, kiválasztási folyamatok.
 9. A farmakokinetikai elemzés módszerei. Kompartment modellek és egyéb megközelítések.
 10. Biológiai hasznosíthatóság és bioekvivalencia. Ételinterakció jelentősége.
 11. Farmakokinetikai vizsgálatok a gyógyszerkutatás- és fejlesztés során.
 12. Biofarmáciai és farmakokinetikai vizsgálatok, in vitro és in vivo korreláció.