Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

A tárgy célja a gyógyszerészi ismeretekhez szükséges kolloidikai elméleti alapok gyakorlati alkalmazása. A tárgy a Kolloidika I. tárgy során elsajátított elméleti tudásra épül. Célja, hogy a hallgató a gyakorlatban is megismerje a kolloid rendszerek (polimer oldatok/gélek, diszperziók) viselkedését, jellemzésükre használható módszereket, amely ismeretek hozzájárulnak a gyógyszerkészítés során használt eljárások és gyógyszerellenőrzési módszerek megértéséhez.