Az 1935-ben alapított Gyógyszerészeti Intézet  a Gyógyszerésztudományi Kar graduális képzésében évente mintegy 400 magyar és külföldi hallgató gyakorlati és elméleti oktatásában vesz részt több évfolyamon. Az Intézet fontos feladata a posztgraduális képzés is, ezen belül egyrészt a szakirányú szakképzés (gyógyszertechnológia), továbbképzés, illetõleg akkreditált témákkal való részvétel a PhD-képzésben.

Kutatási területeink között elsősorban a gyógyszerforma-tervezés technológiai és biofarmáciai-farmakokinetikai témái állnak a középpontban.

Az Intézet története

Az 1935-ben alapított Gyógyszerészeti Intézet első igazgatója Mozsonyi Sándor volt, akinek nevéhez nemcsak az intézet adományokból történő felszerelése fűződik, hanem 1955-ben a Gyógyszerésztudományi Kar megalapítása és dékánként irányítása (1955-1962).

Pandula Egon 1962-ben vette át a tanszék vezetését és figyelmet fordított a gyógyszeripari szemlélet és kapcsolatok fejlesztésére. Gyarmati László 1970-ben igazgatóként a biofarmáciai szemléletet, a gyógyszerforma és gyógyszerhatás összefüggéseit helyezte középpontba. Rácz István vezetőként (1980–1998) számos új tárgy bevezetésével bővítette az Intézet oktatási palettáját, megerősítette az együttműködést a hazai és nemzetközi gyógyszeripar kutatóhelyeivel. Dékánsága alatt (1990-1996) a kar háromszor nyerte el a Felsőoktatási Fejlesztési Alap (FEFA) pályázatait, ami lehetővé tette a műszerállomány jelentős korszerűsítését. Az egyetemen a Gyógyszerésztudományi Kar nyerte el elsőként a PhD-képzés akkreditációját 1993-ban. Marton Sylvia vezetése alatt (1998-2003) számos új gyakorlati jegyzet jelent meg.

2003. július 1-től 2004. július 31-ig Antal István megbízott igazgatóként vezette az Intézetet felgyorsítva az oktatás tematikai és szemléleti korszerűsítését. A megkezdett rekonstrukció eredményeként került sor a felújított Dr. Mozsonyi Sándor Tangyógyszertár felavatására 2004-ben. 2004. augusztus 1. és 2014. június 30. között Klebovich Imre töltötte be az intézetigazgatói tisztséget, ezzel növekvő szerepet kapott az elválasztástechnika, a bioanalitika, a farmakokinetika, valamint a bioekvivalencia és gyógyszer-ételinterakció vizsgálata.

2005-ben a Gyógyszerésztudományi Kartól, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt-től, a Richter Gedeon Nyrt-től, számos egyéb cégtől és magántámogatótól, valamint külföldi együttműködő partnertől kapott támogatásoknak köszönhetően az Intézet jelentős részben megújult, az Intézet 70 és 75 éves jubileumára reprezentatív kiadványok készültek. 2014-ben újból Antal István kapott megbízást az intézetigazgatói feladatok ellátására.